Muziekvereniging 'Juliana' Uddel stopt met drumband

UDDEL De drumband van muziekvereniging 'Juliana' Uddel, opgericht in 1959, is opgeheven. Dit besluit is genomen door het bestuur en leden van de drumband vanwege het lage aantal leden dat nog actief was bij de drumband.

Het spijt het bestuur van muziekvereniging 'Juliana' uit Uddel te moeten meedelen dat de drumband heeft besloten te stoppen met al haar activiteiten. Daarmee komt er een einde aan 58 jaar tamboerkorps/drumband in Uddel. De drumband is opgericht in 1959 als onderdeel van muziekvereniging 'Juliana'. Het korps heeft in de loop der jaren aan veel concoursen meegedaan en hierbij mooie prijzen in de wacht gesleept. Daarnaast hebben ze vele jaren het drumbandfestival georganiseerd, totdat door gebrek aan animo bij de deelnemende korpsen hier een einde aan gekomen is.

LEDEN Het aantal leden bestond door de jaren heen ongeveer uit vijftien leden, sinds enkele jaren kende het korps een afname van het aantal leden. Om leden te werven zijn er diverse acties gehouden, dat ongeveer zeven jaar geleden resulteerde in het aanmelden van acht nieuwe leerlingen die werden geworven tijdens een ledenwerf actie op de Prins Willem Alexander school. Deze nieuwe leerlingen werden opgeleid door Marc Gouswaart en de drumband leek opnieuw op te bloeien. Dit was echter van korte duur.

ENTHOUSIASME Het bestuur heeft vaak samen gezeten met leden en instructeur van de drumband om te spreken over de toekomst van dit onderdeel van de vereniging, telkens werd weer enthousiasme gevonden om de schouders er onder te zetten en door te gaan. Nieuwe ledenwerfacties leverden niet het gewenste resultaat op en in het afgelopen jaar hebben ook een aantal trouw gedienden van de vereniging het lidmaatschap beëindigd.

Dinsdag 11 april is het bestuur voor de laatste keer samengekomen met leden en instructeur met als uitkomst dat er geen animo meer was om een nieuwe doorstart te overwegen. De overgebleven leden zijn opgenomen in het fanfare orkest. Alle betrokken leden en oud-leden worden bedankt voor hun muzikale bijdrage en jarenlange inzet voor de vereniging.