• Eric Kroes
  • Eric Kroes
  • Eric Kroes
  • Eric Kroes
  • Eric Kroes

Naast skeletten ook handgranaat en munitie gevonden

ELSPEET Bij het onderzoek naar archeologische vondsten naast de Hervormde Kerk in Elspeet zijn naast de talloze skeletten nu ook honderden patronen voor een karabijn en een handgranaat opgegraven. De onderzoekers brachten gelijk de politie op de hoogte. Deze liet zijn Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) gelijk naar Elspeet komen. Daar werd bij nader onderzoek voorzichtig te werk gegaan om te zien hoe ernstig de situatie was. De situatie bleek veilig genoeg om de handgranaat voorzichtig met de schop uit te graven.

Net als de vele karabijn munitie, en een zo op het eerste gezicht een zilveren lepel, die op dezelfde plaats werd aangetroffen. De Teamleider Explosieven Veiligheid wist te vertellen dat het ging om een Engelse handgranaat die nog geheel compleet bleek te zijn. Ook de veiligheidspin was nog aanwezig en was er geen gevaar voor de omgeving. Het nieuws gonsde al snel door het dorp en vooral de jeugd kwam op het spannende nieuws af en stond nieuwsgierig op veilige afstand toe te kijken. Spannend voor iedereen, maar vooral voor de jeugd. Wel waarschuwde TEV medewerker van de politie dat dit gelijk een waarschuwing moet zijn voor de kinderen en natuurlijk ook voor de ouders om hun kinderen absoluut van dit terrein af te houden. Wie weet ligt er nog meer gevaarlijk spul of munitie in de zandhopen op het terrein. En aan ongelukken met een handgranaat zijn er maar weinig die dit kunnen navertellen. De handgranaat en de overige munitie wordt door de TEV overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie die de munitie onschadelijk maakt en door de granaat op een veilige plek laat ontploffen.