• Koen Suyk

Nieuwe Da Costaschool augustus 2020 gereed

ELSPEET De nieuwe Da Costaschool in Elspeet moet in augustus 2020 in gebruik worden genomen. Dat is althans de planning zoals deze door het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet wordt aangegeven naar aanleiding van vragen van het CDA.

Wijnand Kooijmans

In de komende maanden wil het college komen tot een selectie van architecten. In het voorjaar van 2019 moet dan met het ontwerpen worden begonnen. Voor de bestemmingsplanprocedure worden negen maanden uitgetrokken, inclusief het afgeven van de benodigde vergunning en de selectie van een aannemer of ontwikkelaar. In de herfst van 2019 moet de bouw starten.

GEEN TEGENVALLERS Het college geeft wel aan dat de planning alleen haalbaar is wanneer er geen tegenvallers zijn. Hierbij kan worden gedacht aan tegenvallende uitkomsten van noodzakelijke onderzoeken, te weinig capaciteit bij architecten om een ontwerp te maken om bij aannemers om te bouwen. Maar ook ingediende bezwaren kunnen leiden tot een vertraging.

EIGENDOM Het nieuwe schoolgebouw moet komen op de plek van de huidige Da Costaschool. De grond is al eigendom van de gemeente en heeft grotendeels al de gewenste bestemming. Ook is hier voldoende ruimte voor de bouw van een school, inclusief eventueel aanvullende functies. De huidige gymzaal naast de school wordt ook betrokken bij de verdere uitwerking van de nieuwbouw.

Het college geeft dan dat het voor de hand ligt ook de gymzaal te vernieuwen omdat er dan sprake is van een slim en efficiënt ruimtegebrek. Met bestuur en leerkrachten is een programma van eisen opgesteld voor de nieuwe huisvesting.

ROTONDE Bij het onderzoek naar de aanleg van een rotonde in de Elspeterweg nabij Halfweg op de weg tussen Nunspeet en Elspeet wordt ook de veiligheid van de fietsers meegenomen. Met de provincie Gelderland gaat overleg gevoerd worden over de huidige situatie van de Elspeterweg.

De provincie Gelderland krijgt tevens een verzoek van het college om te komen tot een efficiëntere afhandeling van de verzoeken om wildschade vergoed te krijgen. Op dit moment vindt met de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet overleg plaats over de komst van een tweede schaapskooi. Hierbij komt ook de optie deze niet te bouwen in Elspeet maar in Vierhouten aan de orde.