• Van links naar rechts staand: Willie Mulderij, Teun Bouw en Miranda Krol. Zittend ervoor Hetty Bronkhorst.

    Inez van den Broek

Nieuwe stichting voor feesten in Garderen

GARDEREN ,,De jongste stichting van Garderen", zo vertelt Teun Bouw, algemeen bestuurslid van de onlangs opgerichte Stichting Vrienden van Garderen met enige trots.

Inez van den Broek

Het dagelijks bestuur bestaat uit Hetty Bronkhorst (vz), Miranda Krol (secr.) en Willie Mulderij (penningmeester). Samen met Teun Bouw en John Heimgartner als algemeen bestuursleden, gaan ze zich weer inzetten voor feesten die de saamhorigheid versterken in Garderen. Wéér, want ook vorig jaar hebben zij samen, op verzoek van de Oranjevereniging, het Dorpsfeest Garderen georganiseerd. De Oranjevereniging wilde graag in het kader van de 70-jarige bevrijding, een feest in het dorp. Maar het bestuur van de Oranjevereniging zag geen kans om dat binnen hun toch al drukke agenda te realiseren.

,,Dat feest is vandaag precies een jaar geleden: Vrijdag 5 juni 2015.", beseft Miranda Krol opeens. De herinneringen aan de zeepkistenrace voor de kinderen van de Basisschool, het gezamenlijk eten met heel veel Garderenen en daarna lekker doorfeesten in de kantine en een tent op het voetbalveld, doet de aanwezige bestuursleden glimlachen.

STICHTING Nadien kwam vanuit Garderen de vraag om meer van zulke feesten en besloten de vijf genoemde Garderenen dat ze dat wel wilden organiseren. Vanwege de Nederlandse wetgeving is een Stichting dan de beste optie: Want geen persoonlijke aansprakelijkheid als er iets mis gaat. Zodoende werd er op 1 juni jl. in Voorthuizen bij een notaris de Stichting Vrienden van Garderen opgericht. Dat kost geld, evenals de te organiseren feesten, dus werd al eerder besloten om vanuit Garderen mee te doen met het radio- en tv-programma van Omroep GLD: 'Zomer in Gelderland'.

OPNAMES Radio- en tv GLD komen in de vroege ochtend van woensdag 17 augustus naar Garderen voor de opnames en live-uitzendingen van dit programma. Eerder al, op 23 augustus 2011 werd er door het toen enthousiast strijdende team uit Garderen, onder aanvoering van Willie Mulderij, tijdens deze wedstrijd geld gewonnen voor de restauratie van de put op de Putbrink.

Dit jaar gaat het frisse bestuur van de Stichting Vrienden van Garderen deelnemen om geld te winnen voor het Dorpsfeest Garderen, als startkapitaaltje. Ze hopen op een grote participatie van de Garderense bevolking en willen tijdens de dag van de opnames al een en ander organiseren om het extra aantrekkelijk te maken deze middag en avond op het plein achter de Hervormde Kerk aanwezig te zijn en mee te doen.

Er worden plannen gesmeed, waarvoor toestemming gekregen moet worden van de Gemeente Barneveld. Er zijn contacten gelegd om het geheel muzikaal op te fleuren en dan is er natuurlijk de opdracht die uit te voeren is voor 'Zomer in Gelderland'. Voor wie aan sponsoring denkt of een vraag heeft, of een suggestie voor een activiteit op 17 augustus is de stichting bereikbaar via vriendenvangarderen@gmail.com

Het eerste feest zal volgend jaar plaatsvinden. ,,Weer rond juni, want vóór de schoolvakanties en voordat het te druk wordt met alle toeristen. Want het is écht voor de Garderenen", besluit Willie Mulderij.