• Voormalig burgemeesterspaar De Kovel drukt de hand van het huidige paar.

    Wijnand Kooijmans

Nunspeet wil grootschalige opwekking duurzame energie

NUNSPEET Het Nunspeetse gemeentebestuur wil in 2019 stappen zetten als het gaat om de grootschalige opwekking van duurzame energie, zon en wind. Zonnepanelen zijn al veel te zien in het Nunspeetse straatbeeld, maar het gebruik van wind als energiebron is tot nu toe niet echt aan de orde.

Wijnand Kooijmans

Dat is de boodschap die burgemeester Breunis van de Weerd meegaf tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nunspeet in de Veluvine. Wil de gemeente de klimaatdoelstelling halen en echt werk maken van de duurzame ambities dan valt, zo zegt hij, niet te ontkomen aan het opwekken van windenergie. ,,Zeker als we niet vele hectares grond willen vol leggen met zonnepanelen." Van de Weerd wees er daarbij op dat één moderne windturbine dezelfde hoeveelheid energie oplevert als een zonnepark met een oppervlakte van acht hectare.

POSITIEF De criminaliteitscijfers over 2018 geven, zo zegt Van de Weerd, een positief beeld te zien. Er was sprake van minder criminaliteit, maar ook de opsporingsresultaten zijn verbeterd. Vooral het aantal woninginbraken blijft dalen. Cijfers zijn, zo gaf Nunspeets burgemeester aan, echter niet zaligmakend. Zeker wanneer een vorm van criminaliteit je als burger overkomt. In dit opzicht is hij blij dat er een toename is van initiatieven vanuit de bevolking om een steentje bij te dragen, zoals de inzet van bijvoorbeeld het buurtpreventieteam Elspeet, buurtwacht Nunspeet en de diverse whatsapp-groepen. Zorgelijk vindt Van de Weerd het wel dat veel criminaliteit is gerelateerd aan het drugs- en middelengebruik. Vormen van criminaliteit die zijn gerelateerd aan ondermijning.

De burgemeester gaf aan dat op korte termijn het ondermijningsbeleid voor Nunspeet bekend wordt en hieruit de komende jaren ook acties voortvloeien. Burgemeester Van de Weerd geeft aan dat het in economisch opzicht goed gaat met de gemeente Nunspeet. Hij staaft dit onder meer aan de nieuwbouw op bedrijventerrein De Kolk waardoor er ruimte ontstaat op de andere bedrijventerreinen. De mooie omstandigheden waarin de gemeente Nunspeet verkeert brengt Van de Weerd tot de conclusie dat het één van de mooiste plaatsen is om te mogen wonen en werken. Het betekent echter, zo zegt hij, niet dat zorgeloos naar de toekomst kan worden gekeken. Het is hard werken om aan de top te komen, maar het vraagt naar het inzicht van burgemeester Van de Weerd nog meer inspanning om aan de top te blijven. Dat kan een gemeentebestuur niet alleen maar daar moet, samen met ondernemers en inwoners, de schouders onder worden gezet. Verbinden is daarbij nodig. Verbinding is dan ook het thema van de nieuwjaarstoespraak.

DALING Het aantal inwoners met een uitkering geeft een daling te zien van 685 naar 546 personen. De jeugdwerkloosheid schommelt rond de vijftien personen. Het aantal inwoners is met rond de 350 gegroeid tot 27.439. Van de Weerd wijst ook op het rustige verloop van de jaarwisseling en prijst daarvoor in het bijzonder onder andere de brandweer, de boa's, de medewerkers van de buitendienst en de politie.