• Omnia Wonen

Omnia Wonen start met bouw in plan Molenbeek

NUNSPEET In Nunspeet is op dinsdag 21 maart het officiële startsein gegeven voor de bouw in nieuwbouwproject Molenbeek. Omnia Wonen begint zet als eerste de schep in het zand en realiseert hier twintig rug-aan-rugwoningen. Onder toeziend oog van de nieuwe huurders werd het bouwbord onthuld door wethouder Jaap Groothuis.

De sociale huurwoningen vallen in de laagste huurklasse en zijn daarom bereikbaar voor mensen met een kleine beurs. Dit is conform de prestatieafspraken die Omnia Wonen samen met de gemeente Nunspeet heeft gemaakt, waarin afspraken gemaakt zijn over het aantal te bouwen huurwoningen en de daarbij behorende huurprijs. Bovendien sluit deze ontwikkeling goed aan bij de volkshuisvestelijke doelen van Omnia Wonen, namelijk het passend huisvesten van mensen met beperkte financiële middelen. De woningen worden gebouwd door Van Wijen BV en de oplevering volgt in het najaar van 2017.