• Kees van den Bosch: ,,Het ondernemen zit mij in het bloed en daar kan ik veel mensen mee helpen."

    Eric Kroes

'Ondernemen in Elspeet kan prima'

Ondernemers Vereniging Elspeet heeft eind oktober afscheid genomen van haar voorzitter, Kees van den Bosch. Tijd voor een terugblik met hem over zijn mooie, maar ook zeer intensieve periode in deze functie.

Eric Kroes

Dat intensieve is eigenlijk ook geen wonder, omdat Van den Bosch gedurende de financiële crisis voorzitter mocht zijn van de OV Elspeet. Echter niemand kon bij aanvang van zijn voorzitterschap weten hoelang deze crisis zou gaan duren. Laat staan ook weten wat dit voor gevolgen zou hebben op de economie en werkgelegenheid in het algemeen, maar natuurlijk ook voor de Elspeetse ondernemers.

Dat intensieve is trouwens ook een handelsmerk van Kees van den Bosch, want met het accepteren van het voorzitterschap nam hij ook de eindverantwoording samen met de andere bestuursleden. Dat betekent dat altijd, dus intensief, je inzet wordt gevraagd voor de Elspeetse ondernemers die zijn aangesloten bij de OV Elspeet. ,,Als ik ergens verantwoording voor neem zal ik ook daarvoor mijn stinkende best doen. Toch wist ik in het begin niet goed of het klimaat van ondernemen in Elspeet goed zou aansluiten bij mijn gedachtengang en ook in omgekeerde volgorde. Tenslotte was ik jaren weggeweest uit Elspeet en om gelijk als buitenstaander de boel te gaan regelen leek mij niet zo verstandig omdat je dan veel weerstand kunt oproepen." Zo werd op verzoek van Van den Bosch overeengekomen dat het eerst een jaar een interim voorzitterschap zou worden. ,,In dat eerste jaar werd ik eigenlijk in het diepe gegooid, maar daar had ik geen problemen mee. De ondernemers in Elspeet willen luisteren naar elkaar en daarnaast zijn de ondernemers ingesteld op een bepaalde manier van zelfredzaamheid. Maar als je verder wilt komen dan moet je ook de bereidheid hebben om samen te werken." Dat samenwerken via netwerken is tegenwoordig belangrijk en dat is voor velen een nieuwe ontwikkeling. Na dat eerste moeilijke jaar ging Van den Bosch de uitdaging aan om ook de voorzittershamer te hanteren voor de twee resterende jaren.

Om tot samenwerken te komen is het een vereiste om met anderen je ideeën te delen. Daarvoor ging Kees van den Bosch met zijn bestuur over tot het uitnodigen van ondernemers die kwamen vertellen hoe zijn hun toko bestierden. ,,Die sprekers hebben altijd raakvlakken met een zelfde soort onderneming als onze leden. Als het nou gaat om detailhandel of ondernemers zonder winkel, dat hebben we zoveel mogelijk laten afwisselen en zo kon ieder lid sparren in zijn of haar vakgebied. Daarbij zaten we nog steeds in een crisis en niemand wist hoelang die nog zou aanhouden. Na die eerste drie jaar was er genoeg vertrouwen vanuit de ledenvergadering voor nog een periode van drie jaar."

INVESTEREN In een crisis hebben minder ondernemers de durf om te investeren en de consument houdt de hand op de knip. Dat heeft ook in Elspeet doorgewerkt bij veel leden van de OV Elspeet. ,,We hebben het met onze leden best zwaar gehad, maar volgens mij heeft niemand haar deuren moeten sluiten omdat er een faillissement is uitgesproken. Dat is best uitzonderlijk, want inmiddels zijn meer dan 80 bedrijven bij de OV Elspeet aangesloten. We hebben een sterke club ondernemers in Elspeet en daar mogen we best trots op zijn. Ze hebben allen de mentaliteit van we gaan ervoor. Is het niet mogelijk om dit linksom te bereiken dan kijken we dat rechtsom wel kan."

Over zijn bestuursleden in de afgelopen zes jaar is Kees van den Bosch dan ook best tevreden, want ze hebben goed samengewerkt. Zo heeft het bestuur de wil van haar leden kunnen uitvoeren. Natuurlijk gaat dat de ene keer beter dan de andere keer, maar zo gaat dat nou eenmaal in het leven. ,,De voorzitter lijkt belangrijk, maar de andere bestuursleden doen het eigenlijke werk en dat mag weleens naar de voorgrond. Zij blijven altijd bezig om de leden te horen en dat te vertalen naar nieuwe activiteiten. Arie Bakker is daarin, voor mij, wel de grootste initiator en steunpilaar geweest. Soms vraag ik mijzelf af of we alles wel gedaan zouden hebben als we Arie niet in het bestuur hadden gehad."

ACHTERGROND Nog steeds is Kees van den Bosch op de achtergrond bezig voor OV Elspeet met het project, bedrijventerrein Elspeet. Dit project vergt veel tijd omdat de provincie, gemeente en diverse ondernemers hieraan hun medewerking moeten verlenen. De grond achter de PLUS supermarkt met daarbij de locatie van Machinale Houtbewerking Bronkhorst BV en particuliere gronden zouden hiervoor aangekocht moeten worden. ,,Dat bedrijventerrein is eigenlijk een must voor diverse ondernemers in Elspeet. Daarom blijven we daar mee bezig en dat vergt het nodige geduld."

Na zes (en een half) jaar als voorzitter bedankt Kees van den Bosch de leden van OV Elspeet nogmaals voor het vertrouwen dat in hem werd gesteld en wenst ondernemend Elspeet met Everard Kuijt als nieuwe voorzitter veel succes toe voor de toekomst. Bereidheid om samen te werken, netwerken, diplomatie op zijn tijd is belangrijk voor elke ondernemer. ,,Ondernemen is anticiperen op elke verandering, zeker als dat nodig is voor je bedrijf."