• Reinout van Oekel

Onderzoek naar beweegplein Nunspeet

NUNSPEET Onderzocht wordt of er in Nunspeet een beweegplein kan komen. Sportcomplex De Wiltsangh zou daarvoor bijvoorbeeld een mooie locatie zijn.

Wijnand Kooijmans 

Dat antwoordt wethouder Mark van de Bunte op vragen van raadslid Arie Harteveld (ChristenUnie). Die vindt het vreemd dat ouderen, die in beweging willen blijven, nu moeten uitwijken naar de beweegtuin in Elburg. Volgens Van de Bunte brengt Nunspeet Beweegt momenteel in beeld wat er op dit gebied wat er binnen de gemeente Nunspeet wat al aanwezig is.

INDRUK Harteveld stelde zijn vraag naar aanleiding van de bijeenkomst met mantelzorgers waarbij hij onder de indruk is gekomen van de liefde waarmee zijn mantelzorg verlenen. Hun verdrietige momenten delen, maar ook blijmoedig en energiek hun taak doen. Maar ook de eenzaamheid en de verstoorde nachtrust waarmee ze kampen en het een ander niet tot last willen zijn.

Hij heeft ook van mantelzorgers begrepen dat het steunpunt mantelzorg voor hen van belang is, vooral als het gaat om het bieden van een luisterend oor. Voor hem reden onder meer te vragen hoeveel mantelzorgers er actief zijn en of geld van het Rijk wordt ontvangen voor mantelzorgers en, zo ja, of dit voldoende is het mantelzorgcompliment te blijven uitgeven.

CHEQUES Volgens wethouder Gert van den Berg staan er 1.400 mantelzorgers geregistreerd bij het steunpunt. Maar zijn er in werkelijkheid meer. Tot en met zeventien jaar verlenen, voor zover bekend, 135 jongeren mantelzorg. Volgens hem wordt er ook veel aandacht aan juist deze groep besteed. Ze krijgen ook dezelfde waardering als het gaat om het mantelzorgcompliment. Het gaat dan om een boekje met waarde cheques tot een bedrag van 50 euro. In tegenstelling tot volwassenen mantelzorgers kunnen ze deze ook inleveren bij bijvoorbeeld het zwembad of Intertoys.

Het geld voor de mantelzorg maakt onderdeel uit van de totale gelden welke de gemeente ontvangt voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is echter niet als zodanig geoormerkt wat aangeeft dat het alleen voor dit doel gebruikt mag worden. Volgens Van den Berg is er voldoende geld het mantelzorgcompliment de komende jaren in stand te houden.