Onderzoek oude graven in Elspeet

ELSPEET Alex en Gerard Westerbroek hebben in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de graven op het oudste gedeelte van de begraafplaats Elspeet. De aanleiding tot inventarisatie is de wens van hun moeder om te weten waar haar oma begraven is. Vol energie gingen de broers aan het werk en dit leidde tot onderzoek van 956 graven. De zoektocht werd een enorm onderzoek waarbij de broers alles hebben vastgelegd met een paar opzienbarende wetenswaardigheden.

Op de site: www.elspeethistorie.nl is ontzettend veel te lezen over de historie van Elspeet. Zo is onder andere te lezen hoe het onderzoek naar de oude graven is uitgevoerd en laat een goed beeld zien vanaf het begin van het begraven. Voor zover nu bekend vanaf 1869, tot 1925 met enige uitloop tot de jaren erna.

Onderzoek

Hoe het onderzoek is uitgevoerd verteld Alex, maar ook door te laten zien dat ze veel dossieronderzoek hebben gedaan in grafregisters, bevolkingsregisters, burgerlijke standen vanuit kranten destijds en genealogie. Ook is onderzoek ter plaatse gedaan zoals inventarisatie van de graven, de toegangsweg destijds en naar de fundamenten van het baarhuisje. De koppeling tussen al deze resultaten van het dossieronderzoek en onderzoek ter plaatse kunt u vinden op genoemde website www.elspeethistorie.nl onder het kopje begraven. Tevens is hier ook de mogelijkheid om te zoeken op (delen van) de namen van begravenen, grafnummers, graven per jaartal.

Het resultaat!

Het voorlopig resultaat is de gebroeders nu zelf een plattegrond hebben gemaakt waarop alle 973 begravenen zijn geïnventariseerd. In 956 graven (er is in slechts enkele gevallen dubbel begraven n.l. 33 begravenen in 16 graven). Van 1 begravene zijn geen identiteitsgegevens bekend, dit betreft grafnummer 43 in klasse IV. Het aantal ter plaatse geïdentificeerde graven is 869. Er zijn nog 87 graven niet geïdentificeerd om uiteenlopende redenen zoals 18 dubbele nummers (9 maal een grafnummer wat 2 maal voorkomt op de begraafplaats). En 23 graven waar vermoedelijk dubbele nummers (zowel oorspronkelijke grafnummer als nieuw met verf aangebrachte grafnummer nog niet identificeerbaar). Ook zijn van 43 graven de grafidentificatienummers zoekgeraakt en van de 3 oudste graven zijn de grafzerken zijn niet meer aanwezig. Door het onderzoek zijn van deze oudste grafzerken wel foto's beschikbaar.

Wat is opgevallen

Het is de broers Westerbroek opgevallen dat er in verschillende klassen werd begraven zoals eigen graven en dan via klasse 1 en dan oplopende naar de goedkoopste klasse, klasse 4 (hiermee werd gestopt in 1906). Alle graven zijn vanaf 1888 gemarkeerd met een gietijzeren grafidentificatienummer en werden alle begravenen richting het oosten begraven. Na 1925 is dit gebruik losgelaten. Maar ook werden veel kindergraven geïdentificeerd en werden mensen vanuit de wijde omgeving begraven in Elspeet. Denk aan Vierhouten, Uddel, Staverden, Leuvenum en Houtdorp. Dit is opvallend omdat bijvoorbeeld inwoners van Uddel een speciale ontheffing moesten aanvragen om overledenen buiten hun eigen gemeentegrenzen te mogen begraven.

Wie heeft informatie

De publicaties op de website hebben al diverse resultaten opgeleverd voor de diverse vraagstukken. Zo zijn er diverse grafnummers die 2 maal voorkomen op de begraafplaats. Het lijkt erop dat in het verleden per abuis 2 maal een zelfde serie gietijzeren grafnummers is toegepast. Door de wijze van aanbrengen van het afwijkende nummer (met zinkspray) is het bijna zeker dat deze afwijkende nummers zijn aangebracht in de periode na 1945. Dit betekend dat er waarschijnlijk een omnummerlijst geweest moet zijn. Wie heeft hier informatie over? Ook over 'het baarhuisje' (1966 verkocht door gemeente Ermelo waar Elspeet destijds behoorde) staan nog diverse vragen open zoals foto's hiervan en wie heeft er nog foto's in bezit van een begrafenis van voor 1926. Wie denkt nog relevantie informatie te hebben kan dit toevoegen aan de website www.elspeethistorie.nl Wilt u verder op de hoogte blijven, dat kan via de mogelijkheid om je op de nieuwsbrief van www.elspeethistorie.nl te abonneren via de link http://www.elspeethistorie.nl/index.php/nieuwsbrief/aanmelden-nieuwsbrief

Zoals blijkt uit de nu beschikbare informatie zijn vooral de oudere grafmonumenten erg kwetsbaar. Om deze voor de toekomst te behouden zijn beschermende maatregelen gewenst. Helaas is het graf van de overgrootmoeder nog niet gevonden maar het heeft Alex en Gerard Westerbroek wel ontzettend veel informatie opgeleverd waar veel nabestaanden nu ook van kunnen profiteren.