Open dialoog over ontwikkeling Elspeet

ELSPEET - Het gemeentebestuur van Nunspeet gaat met behulp van een klankbordgroep aan de slag om twee belangrijke projecten in Elspeet te realiseren. Het betreft het verbeteren van de ruimtelijke inrichting van het gebied rond de Brink en de realisatie van een kleinschalig bedrijventerrein. Informatieavond als start van het proces. Voor de herinrichting van de Elspeetse Brink wil het gemeentebestuur samen met de bewoners en ondernemers in het gebied, maar ook andere belanghebbende partijen zoals de Ondernemersvereniging Elspeet en de Dorpsvereniging om tafel. Het proces start met een informatieavond op woensdag 4 maart (Kulturhus). Er is nog geen plan. Met betrokkenen en belangstellenden wil de gemeente in een open dialoog eerst praten over hoe de functie van de Brink zich vanuit het verleden heeft ontwikkeld, en wat de meest wenselijke inrichting/gebruik is van het gebied voor de toekomst. Een klankbordgroep zal vervolgens samen met de gemeente mogelijke ideeën toetsen op wenselijkheid en haalbaarheid en met een - zo mogelijk - breed gedragen voorstel komen.

Voor wat betreft een bedrijventerrein wil de gemeente samen met o.a. de Dorpsvereniging en de Ondernemersvereniging brainstormen wat nu de mogelijkheden zijn, nadat in 2013 de ontwikkeling van een kleinschalig bedrijventerrein aan de Uddelerweg niet haalbaar bleek. Het zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn te denken aan meerdere kleinere locaties of verruiming op bestaande locaties.

Beide onderwerpen worden toegelicht in een startnotitie die op 9 februari a.s. door de raadscommissie zal worden behandeld. Wanneer de commissie instemt met het procesvoorstel zullen - in nauw overleg met alle betrokkenen - beide projecten verder worden uitgewerkt in concrete voorstellen.