• Google Maps

Opnieuw vraagtekens rond Kulturhus Elspeet

ELSPEET Omnia voert diverse gesprekken om het Kulturhus in Elspeet in stand te houden en heeft daarbij ook de meeste belangen te verdedigen. Dat zegt wethouder Gert van den Berg naar aanleiding van vragen van Karel van Bronswijk (CDA).

Wijnand Kooijmans

Van Bronswerk vindt het vreemd dat het Kulturhus niet meer in de presentatieafspraken tussen gemeenten en Omnia is opgenomen, terwijl volgens hem de nood nu op het hoogst is en een aanpak hard nodig is.

AFSPRAKEN Volgens Van den Berg gelden de oude afspraken nog steeds dat instandhouding een zaak is van zowel gemeente als Omnia en dat de afspraken daardoor niet in de prestatieafspraken behoeven te worden vastgelegd. De wethouder zegt dat er ook regelmatig overleg is tussen de gemeente en Omnia.

ZORGEN Het Kulturhus kampt met tegenvallende bezoekersaantallen. Dat maakt dat het financieel moeilijk op de been te houden is. Er wordt echter door meerdere partijen groot belang gehecht aan het minimaal in stand houden van de grote zaal. Ook de bibliotheek heeft inmiddels de nodige zorgen geuit bij het college van burgemeester en wethouder over de instandhouding van het Kulturhus.