• Archief BDUmedia

Oproer tegen The Passion in Nunspeet

NUNSPEET Burgemeester Breunis van de Weerd van de gemeente Nunspeet ziet geen wettelijke mogelijkheden de uitvoering van The Passion 23 maart op de Markt in Nunspeet te verbieden. Dat gaf hij te kennen naar aanleiding van een vraag van Chris Stoffer (SGP). Inmiddels is een petitie gestart tegen de uitvoering welke inmiddels door bijna twaalfhonderd mensen is getekend.

Wijnand Kooijmans

Chris Stoffer zegt nog nooit zoveel reacties uit de bevolking te hebben gekregen als naar aanleiding van het initiatief van RTV Nunspeet om, samen met Sander Klugt Productions, The Passion te gaan uitvoeren. Een groot deel van de bevolking voelt, zo zegt Stoffer, zich gekwetst, voelt pijn en verdriet door het besluit het meest liefdevolle dat Gods de mens heeft gegeven 'het lijden en sterven van Christus om het leven van de mens te behouden' uit te beelden tijdens een soort cultureel evenement. Hij wilde dan ook van burgemeester Van de Weerd weten of de vergunning is afgegeven en of met de gevoelens van de vele tegenstanders rekening is gehouden.

Van de Weerd zegt dat de verwachting is dat de vergunning binnenkort wordt afgegeven. Als burgemeester moet hij een aanvraag toetsen aan de openbare orde, veiligheid en of er geen sprake is van wetsovertreding. Volgens hem is daaruit geen enkel argument te halen dat het mogelijk maakt de vergunning te weigeren.

KERKEN Door vertegenwoordigers van enkele kerken is hij benaderd of de vergunning niet kan worden geweigerd wegens majesteitsschennis of Godslastering. Van het eerste kan, zo vindt Van de Weerd, geen sprake zijn. Bij een afwijzing wegens Godslastering zal men naar de rechter stappen. Van de Weerd verwacht dat de rechter dan het argument van Godslastering van tafel veegt omdat er ook kerken zijn welke voorstander zijn van de uitvoering van The Passion. 

Er is wel een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van de kerken en de organisatie. Daarbij hebben de kerken aangegeven geen heil te zien in een opvoering op een andere locatie. Dat is voor hen geen optie. Zoals de organisatie de tegenstanders wel tegemoet wil komen maar absoluut niet wil afzien van de uitvoering.

TELEURSTELLEND Voor Stoffer een teleurstellend antwoord. Koos Meijer (CDA) wijst erop dat er voor- en tegenstanders zijn en dat daarmee recht wordt gedaan aan de vrijheid van meningsuiting en Godsdienst. Evert Leusink (ChristenUnie) hoort eveneens voor- en tegenstanders. Voorstanders zien de uitvoering als een mogelijkheid niet-christenen te benaderen. Hij vindt wel dat partijen met elkaar in gesprek moeten blijven.

Opvallend is dat de handtekeningenactie niet alleen leidt tot reacties uit de gemeente Nunspeet maar uit het gehele land. Onder de laatsten bevinden zich meerdere inwoners uit Hendrik Ido Ambacht maar ook Klaaswaal. Ook predikanten als dominee A. Schot van de Gereformeerde Gemeente Nunspeet en J. van Rumpt van de Hervormde gemeente Hulshorst behoren tot de ondertekenaars. Daarnaast zijn er veel mensen die anoniem hun handtekening hebben gezet onder de petitie.