• Gonny Livestroo

Oranjevereniging noodlijdend maar actief

GARDEREN - Het bestuur van de Oranjevereniging Garderen kon tijdens de vorige week gehouden ledenvergadering tevreden terugkijken op een prima jaar. Voor alle georganiseerde activiteiten was enorm veel belangstelling en ook de viering van Koningsdag was, mede door het prachtige weer, een geweldig succes.door Gonny LivestrooMinder tevreden was het bestuur over de terugloop van het aantal betalende leden. Waren dat er in 2013 nog 286, dit jaar waren dat er slechts 170. Omdat leden soms ook iets meer geven dan de gevraagde 10 euro aan contributie schat voorzitter René den Uijl het verlies voor de vereniging op zo'n 1300 euro. Een flink bedrag voor de vereniging. Den Uijl vertelde dat de vereniging afgelopen jaar nét quitte had kunnen spelen. ,,Moeten we dan activiteiten gaan schrappen? Dat moeten we toch niet willen?", aldus een lichtelijk wanhopige voorzitter. Tijdens de vergadering werd overlegd of het zinnig zou zijn om langs de deur te gaan om leden te werven en of machtigingen misschien een idee zijn om voortaan contributie te innen. Zoals gezegd zijn er leden die dieper in de buidel kunnen tasten voor de vereniging en machtigen is dan niet zo handig waren de aanwezigen het eens. Langs de deur gaan is trouwens een tijdrovende bezigheid en een beslissing hierover werd tijdens de vergadering niet genomen. Namens de Sociëteit Garderen bood Cees Hoogeveen aan de Oranjevereniging te willen sponsoren en sponsors zijn natuurlijk bij de vereniging meer dan welkom. De contributie blijft gehandhaafd op 10 euro en hiervoor neemt de vereniging de organisatie op zich voor het Paaseieren zoeken, Dodenherdenking, Dauwtrappen, Lampionnenoptocht en Koningsdag. Het thema voor Koningsdag 2015 is 'Games en spelletjes'. Bestuurslid Martijn Scherpenhuijzen was aftredend en niet herkiesbaar. Wel blijft hij vrijwilliger bij de vereniging. Zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door Rick Vaarkamp die zich binnen het bestuur gaat bezighouden met foto's, internet, e.d. Heel gelukkig is het bestuur met de aanmelding van Mariska Ernsten als penningmeester. Het bestuur is hiermee eindelijk weer voltallig. Naast de vaste activiteiten volgend jaar, zijn er nog twee extra evenementen. Op bevrijdingsdag zal in samenwerking met de Loopgroep Garderen het bevrijdingsvuur naar Garderen worden gebracht. Het programma zal ter zijner tijd bekend worden gemaakt. En dan wordt volgend jaar op 5 juni ook het jubileumfeest van de vereniging gevierd. Ideeën hiervoor zijn zeer welkom bij het bestuur. Ook vrijwilligers of leerlingen die een maatschappelijke stage voor school moeten lopen, zoals momenteel Nikita van der Groef voor de Oranjevereniging doet, zijn altijd welkom om de Oranjevereniging te ondersteunen bij haar activiteiten. Foto 1: De bestuursleden op rij. Martijn Scherpenhuijzen (midden) is aftredend en nieuw best. lid Mariska Ernsten ontbreekt.Foto 2: Bestuurslid Martijn Scherpenhuijzen (armen over elkaar) verlaat Oranjevereniging, maar blijft wel vrijwilliger