• De graven op het oude gedeelte dreigen te verdwijnen.

    Eric Kroes

Oude graven worden in ere hersteld

ELSPEET Het team van www.elspeethistorie.nl organiseert op zaterdag 11 maart een actiedag op de Algemene Begraafplaats te Elspeet. Deze dag valt samen met de actiedag van Nederland Doet. De bedoeling is een aantal graven op het oudste deel van de begraafplaats in ere te herstellen. Elspeet Historie hoopt dat veel mensen willen helpen om dit herstel goed en vlot te laten verlopen.

Eric Kroes

Het belangrijkste aandachtspunt is het opzoeken van grafnummers. Een aantal grafnummers is in de loop der jaren stukgegaan en deze liggen nu onder de begroeiing verscholen. Elspeet Historie verwacht dat het mogelijk is enkele tientallen graven uit begin vorige eeuw te traceren.

Het tweede aandachtspunt is het herstel van deze grafnummers. Dit om het voor nabestaanden mogelijk te maken de graven van voorouders te bezoeken. Gemeente Nunspeet heeft toegezegd de benodigde materialen te leveren om op deze dag concreet herstel mogelijk te maken.

AANMELDEN Afhankelijk van het aantal vrijwilligers zijn er meer werkzaamheden mogelijk. Het complete plan van aanpak is te vinden op www.elspeethistorie.nl. De actiedag begint om 9.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via nldoet@elspeethistorie.nl.

Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen deze dag benutten als maatschappelijke stage. Hiervoor is overleg gevoerd met diverse scholen. Voor meer informatie kunnen de leerlingen terecht bij hun stagebegeleider.