Parkeerverbod na klachten 'wild geparkeerde vrachtwagens'

NUNSPEET De gemeente Nunspeet heeft besloten om de parkeerplaatsen voor grote voertuigen op de Wiltsangh en Lepelingen op te heffen. Hierdoor is het niet meer toegestaan om in de gemeente Nunspeet (binnen de bebouwde kom) grote voertuigen te parkeren in de avond- en nachtelijke uren, algemeen erkende feestdagen en in het weekend. Het parkeerverbod gaat in vanaf 1 juli.

In de Algemeen Plaatselijke Verordening is een verbod opgenomen om met grote voertuigen in de bebouwde kom te parkeren in de avond- en nachtelijke uren, algemeen erkende feestdagen en in het weekend. Het college heeft in het verleden de parkeerplaatsen op de Wiltsangh en Lepelingen van dit verbod uitgezonderd. ,,Deze uitzondering wordt nu opgeheven, omdat er van inwoners regelmatig klachten waren over de (wild) geparkeerde vrachtwagens. Afgelopen jaar is er een onderzoek verricht. Daaruit bleek dat vooral de omwonenden van de huidige parkeerplaats op de Wiltsangh veel overlast ervaren. Daarnaast zorgen grote bestelbussen en kleine vrachtwagens in de wijken voor overlast", legt de gemeente Nunspeet uit.

Het parkeerverbod voor grote voertuigen gaat in vanaf 1 juli als de parkeerplaatsen op de Wiltsangh en Lepelingen worden opgeheven. Vanaf 1 juli tot 1 september krijgen illegaal geparkeerde grote voertuigen eerst een waarschuwing voordat tot verbaliseren wordt overgegaan. Na deze overgangsperiode wordt er gelijk geverbaliseerd.

Dit is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van 2,4 meter (of meer). Dit kunnen bijvoorbeeld vrachtwagens, vrachtwagens met oplegger, bestelbussen, personenbussen en bestelvoertuigen met laadbak zijn.

Mogelijke alternatieven voor het parkeren in de nachtelijke uren, algemeen erkende feestdagen en weekend zijn: op eigen terrein parkeren van het bedrijf waarvan het voertuig is; afspraken maken met andere terreineigenaren om daar te mogen parkeren; een verzoek doen bij de gemeente Elburg om, tegen vergoeding, mogen te parkeren op de vrachtwagenparkeerterrein in Doornspijk (mw.J.Witteveen, afdeling beheer, tel. 0525-688688) of een verzoek doen bij de Inclusief Groep in Nunspeet om, tegen vergoeding, te parkeren op dat terrein (dhr. P.Bosker, vastgoedbeheerder, tel. 0341-274243).

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur is het wel toegestaan om grote voertuigen te parkeren binnen de dorpskernen, bijvoorbeeld voor het laden of lossen van goederen.