• Chaletpark Schapendrift heeft in het verleden al een verzoek gedaan het park in te ruilen voor woningen.

    Wijnand Kooijmans

Pilot vakantieparken: woningen voor recreatieterrein

NUNSPEET Met een pilot gaat Nunspeet de mogelijkheid bieden aan eigenaren van recreatieterreinen hun bedrijf te beëindigen in ruil voor de bouw van een aantal woningen. De regeling duurt tot 1 juli van dit jaar.

Wijnand Kooijmans

 

De regeling staat los van de aanpak van de illegale permanente bewoning van recreatieterreinen. Al greep Corrie Jansen - van den Brink (Gemeentebelang) de kans wel aan te pleiten voor een honderd procent aanpak van permanente bewoning en niet van de huidige 75 procent. Om voor de regeling in aanmerking te komen moet de ondernemer, of de vereniging van eigenaren van een recreatieterrein, nadrukkelijk aantonen dat het recreatiebedrijf niet meer geschikt is of geschikt kan worden gemaakt voor een duurzame bedrijfsmatige exploitatie. 

 

COMPENSATIE Het aantal te bouwen woningen wordt afhankelijk gesteld van het aantal vierkante meters dat aan recreatieterrein verdwijnt, en om wat voor soort recreatie het gaat. Zo wordt het verdwijnen van een recreatiewoning hoger gewaardeerd dan het verdwijnen van een stacaravan of een toeristische kampeerplek (veelal tent).

Uitbreidingsmogelijkheden welke niet zijn benut mogen niet als extra te verdwijnen recreatieterrein worden ingebracht. Maximaal kan de compensatie gaan om drie koopwoningen of twee keer twee-onder-een-kap woningen. Wethouder Jaap Groothuis naar aanleiding van het pleidooi om huurwoningen mogelijk te maken:,,Bij de functieverandering van agrarische bedrijven heeft de raad nadrukkelijk gezegd geen woonwijkjes in het buitengebied te willen. Wij stoten ons als college niet tweemaal aan dezelfde steen." De woningen gaan wel ten koste van het maximaal aantal woningen dat Nunspeet mag bouwen op grond van de regionale afspraken inzake woningbouw.

Wethouder Groothuis heeft geen idee om hoeveel parken het in totaliteit gaat. Verwacht wordt dat het niet om grote aantallen woningen zal gaan welke hiervoor mogen worden gebouwd. ,,Er worden zware eisen gesteld, alles moet verdwijnen wat met het recreatieterrein te maken heeft, er worden zeker geen cadeautjes uitgedeeld." Concreet werd recreatiebedrijf Schapendrift in Elspeet genoemd, dat vier jaar geleden al wilde stoppen in ruil voor een dergelijke regeling. Groothuis:,,Dit terrein ligt binnen de bebouwde kom waardoor ik niet direct weet of het voor deze regeling in aanmerking kan komen. De pilot is erop gericht verrommeling in het buitengebied tegen te gaan." Over de pilot van Nunspeet heeft geen afstemming plaatsgevonden met de gemeenten binnen de regio.

 

VERSNELLING ,,Wij vinden dat het allemaal wat langzaam gaat en hebben bewust gekozen voor een versnelling. Het past prima binnen het streven naar vitale vakantieparken", benadrukt Groothuis. Bang voor misbruik van de regeling, waardoor slecht ondernemerschap wordt beloond is de wethouder niet. Het college voert de eerste toetsing uit van bedrijven die zich aanmelden voor de regeling, daarna is het laatste woord aan de raad.