• ROB ENGELAAR

Plan voor vrachtwagenparkeerplaats Transportbedrijf Van 't Slot

ELSPEET Het initiatief voor de aanleg van een parkeerplaats voor vrachtwagens door de firma Van 't Slot is niet officieel bekend bij het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders.

 

Wijnand Kooijmans

 

Uit het antwoord op vragen van Karel van Bronswijk (CDA) geeft het college aan dat er wel ambtelijk overleg is gevoerd met de initiatiefnemer en dat daarbij ook de verantwoordelijk wethouder aanwezig is geweest. Het overleg heeft echter niet geleid tot het indienen van een principeverzoek.

 

Aangegeven wordt dat een parkeergelegenheid voor vrachtwagens achter het perceel Molenweg 3 landschappelijke, stedenbouwkundige en esthetische gevolgen heeft voor het omliggende gebied en het dorp Elspeet. Stedenbouwkundig is een bedrijfsfunctie in de vorm van een parkeerterrein voor het transportbedrijf in dit gebied niet passend. Daarnaast kan geluidsoverlast worden veroorzaakt voor de woonomgeving. Met als gevolg dat het woonklimaat voor de bewoners wordt aangetast.

 

Van Bronswijk geeft aan dat de urgentie van het parkeren van vrachtauto's en het vinden van een oplossing dringend noodzakelijk is. Het college erkent dit, maar zegt pas verdere stappen te kunnen ondernemen wanneer een principeverzoek is ingediend. Indien daarmee positief kan worden ingestemd is het college bereid hierover ook verder overleg te voeren met de raadscommissie Ruimte en Wonen.