• Archief BDUmedia

Pleidooi voor ambulancepost in Elspeet

ELSPEET Een ambulancepost in Elspeet is alleen te verwezenlijken wanneer deze voor een grotere regio wordt benut. Het gaat dan onder meer om Uddel en Garderen waar ambulances regelmatig de aanrijtijd van vijftien minuten overschrijden bij spoedeisende meldingen.

Wijnand Kooijmans

Burgemeester Breunis van de Weerd gaf dit aan tijdens een commissievergadering in Nunspeet. Aanleiding was een vraag van Karel van Bronswijk (CDA). Die had gehoord dat voormalig burgemeester Dick van Hemmen voorstander is van een post in Elspeet maar dat Breunis van de Weerd hierin een ander standpunt zou innemen. Die vindt dat, ook al leeft de wens, dat het veel overleg vraagt met onder meer de zorgverzekeraars.

Deze schermen, zo vindt Van de Weerd, ten onrechte met de aanrijtijden. Gezegd wordt dat het aantal overschrijdingen de toegestane vijf procent niet te boven gaat. Maar het zijn, zo is zijn ervaring, wel vaak dezelfde plaatsen waar de ambulances nooit op tijd komen. Wel signaleert hij dat de aanrijtijden zijn verbeterd sinds een tijdelijke ambulancepost is ingericht in een bungalowpark in de omgeving van de op- en afritten van rijksweg A28.

De ambulancepost in Elspeet zou moeten komen bij het nieuw op te richten gezondheidscentrum aan de Nachtegaalweg. Het gaat om een initiatief van de Garderense huisarts J. Peters. Dit op een perceel dat is gelegen tussen De Geweermakerij en schildersbedrijf Westerbroek. De Nunspeetse gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

In eerste instantie is door Peters getracht een stuk grond aan de Vierhouterweg te verwerven. Maar dat liep op niets uit. Daarna heeft hij getracht met woningcorporatie Omina overleg gevoerd om te komen tot een gezondheidscentrum in het Kulturhus. Financieel bleek dit voor beide partijen niet haalbaar.

De nieuwe locatie ligt binnen de kern van het dorp Elspeet en kan goed worden ontsloten. Bovendien ligt het terrein direct tegenover de Oranjehof. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders acceptabel. Zij het onder de voorwaarde dat er een voorziening wordt getroffen voor de opvang van het overtollig water op het kruispunt van de Nachtegaalweg met de Staverdenseweg. Dat moet bijdragen aan de oplossing voor de wateroverlast waarmee Elspeet regelmatig wordt geconfronteerd.