• Jannes Bijlsma

Rechter geeft Beeldentuin gelijk

GARDEREN De gemeente Barneveld heeft een gevoelige nederlaag geleden in het complexe conflict die ze heeft met eigenaar Adri van Ee van de Beeldentuin en 't Veluws Zandsculpturenfestijn uit Garderen. De rechter in Arnhem veegde deze week een dwangsom van tafel die de gemeente Barneveld hem had opgelegd voor een illegale parkeerplaats nabij zijn terrein.

Jannes Bijlsma

Het is de zoveelste curieuze ontwikkeling in de twist tussen beide partijen. Er bestaat namelijk ook nog een geschil over een op last van de gemeente aangelegde noodweg en over de exacte locatie van Van Ees pronkstukken van Rembrandt in het Veluws Zandsculpturenfestijn, onderdeel van de Beeldentuin. Ondertussen proberen beide partijen gezamenlijk een nieuw bestemmingsplan voor het gebied rond de toeristische attractie samen te stellen. Van Ee pleit nu voor een onafhankelijk onderzoek.

In juli vorig jaar gelastte de gemeente Van Ee een dwangsom van 7.500 euro te betalen, omdat een stuk grond aan de Oude Barnevelderweg onwettig in gebruik was als parkeerterrein. Bij elke auto die er sindsdien zou worden neergezet, diende Van Ee nog 2.500 euro te betalen. In het bestemmingsplan staat deze grond als natuurgebied bestempeld. Parkeren is daarom verboden. Bovendien waren er verwijsborden geplaatst van en naar de Beeldentuin en het Veluws Zandsculpturenfestijn. Eigenaar Van Ee was furieus en diende een bezwaar in tegen het besluit.

Van Ee betoogde dat hij onmogelijk verantwoordelijk kon worden gehouden voor het feit dat er illegaal op die grond werd geparkeerd. Hij was tenslotte niet de eigenaar; dat was zijn buurman. Ook huurde hij het perceel niet. Bovendien maakten ook bezoekers van voetbalvereniging Veluwse Boys en het bos er gebruik van, betoogde hij. Voor het college van burgemeester en wethouders maakte dat niet uit. Zijn bezwaar werd ongegrond verklaard, omdat het parkeerterrein werd gebruikt ten behoeve van de Beeldentuin en dit ook met verwijsborden van de Beeldentuin was ingericht. Van Ee bleef erbij dat de dwangsom onterecht was en spande een zaak aan. De rechter stelde Van Ee deze week in het gelijk. B. en w. werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten (1002 euro) en het terugbetalen van griffierechten (338 euro).

ZEER CONTENT Van Ee is zeer content met de gerechtelijke uitspraak. Vooraf was hij al optimistisch over een goede afloop van de zaak. ,,Het kon ook niet anders; dit was een absurd collegebesluit. Het zoveelste bewijs dat ze het continu op mij gemunt hebben." Hiermee verwijst de Gardereen naar de verschillende dwangsommen die de gemeente hem eerder oplegde. De afgelopen jaren stond de ondernemer geregeld tegenover de gemeente.