• De opening van de rondweg in oktober 2017.

    Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans

Rondweg Nunspeet na 24 jaar open

NUNSPEET Europese regelgeving rond de natuur maakt dat alle belangen nauwelijks meer evenwichtig tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Daar waar de belangen van inwoners en bedrijven minstens net zo zwaar moeten meetellen.

Wijnand Kooijmans

Kritiek van burgemeester Breunis van de Weerd van de gemeente Nunspeet bij de opening van de oostelijke rondweg. De weg dient als ontsluiting van het bedrijventerrein De Kolk en de nieuwe woonwijk Molenbeek. In totaal heeft het 24 jaar geduurd voor de aanleg een feit was. De procedures namen 24 jaar in beslag, de daadwerkelijke aanleg een jaar.

De kosten van de aanleg zijn vrijwel grotendeels door de gemeente Nunspeet zelf opgebracht. Van de GPS werd een kwart miljoen euro als bijdrage ontvangen. Daarnaast gaf de provincie Gelderland, zo gaf burgemeester Van de Weerd aan, een kleine subsidie. De opening is vooral voor de bewoners van de wijk Oenenburg belangrijk, hierdoor is er een eind gekomen aan het door deze wijk rijden van vrachtwagens van en naar de GPS (Gecombineerde Pluimvee Slachterij).

OPENING De sluiting van de Generaal Winkelmankazerne in de gemeente Nunspeet was de aanzet voor de aanleg van de rondweg en het bedrijventerrein. Met de nodige obstakels. Dat maakt dat Defensie een rol wilde spelen bij de opening. Een legervoertuig reed dwars door het laatste obstakel, een muur van verhuisdozen van het bedrijf Kattenberg uit Nunspeet dat wil verhuizen naar De Kolk.

Hierna werd door burgemeester Van de Weerd en wethouder Jaap Groothuis als herinnering een boom aangeplant langs de rondweg. Kinderen konden zich inmiddels uitleven door te skaten en te rolschaatsen op het wegdek van de nieuwe rondweg. De 11-jarige Bas van Pijkeren gaf een trialdemonstratie terwijl er ook een crossbaantje voor de fietsende jeugd was aangelegd.

BEDRIJFSLEVEN Door de burgemeester werd gewezen op het grote belang voor het bedrijfsleven. De rondweg is goed voor wat betreft de ontwikkeling van De Kolk. Veel grond is al verkocht of is een optie op gevestigd.

Voorzitter Ab van de Beek van de Bedrijvenkring Nunspeet gaf aan dat het nu noodzaak is voor het Nunspeetse gemeentebestuur door een goede bewegwijzering het Stationsplein te ontlasten. Dit is nog steeds een gevaarlijk knooppunt binnen Nunspeet. Een oplossing moet, wat hem betreft, niet te lang op zich laten wachten.

SLOOP Met de sloop van de Winkelmankazerne is destijds 43 hectare teruggegeven aan de natuur. De compensatie in de vorm van de komst van het bedrijventerrein en de rondweg liet echter (te) lang op zich wachten. Zo vernietigde de Raad van State in 2009 het deel van het bestemmingsplan waarin de aanleg van de rondweg was opgenomen. In 2013 kwam deze vergunning er alsnog maar daarmee was de ellende niet voorbij.

De Raad van State zette in 2014 opnieuw een streep door de vergunning welke was afgegeven in het kader van de Natuurbeschermingswet. Hierna speelde wethouder Jaap Groothuis een belangrijke rol. Hij wist zodanig te onderhandelen met de indieners van bezwaarschriften dat die hun bezwaren introkken.

NATUUR Nunspeet heeft de nodige maatregelen genomen de natuur te beschermen. Zo zijn er vier faunatunnels aangelegd. een oversteekplaats voor eekhoorns en vleermuizen, de aanleg van een haag voor jongen van steenuilen en werd natuurcompensatie geboden op de Schaarweide in Elspeet.

Na het verkrijgen van de vergunning werd onmiddellijk met de aanleg van de weg begonnen. Hierbij werd het risico van een mogelijke schorsing van de vergunning genomen. Uitstel zou betekenen dat pas september met de aanleg kon worden begonnen.

Bijzonder is dat de rondweg en het bedrijventerrein zijn en worden aangelegd met zand, afkomstig uit de nabij gelegen Zandenplas. De plas van Leisurelands is in 2014 vergroot. Het zand is per buisleiding afgeleverd op een tijdelijk zanddepot op De Kolk. Het betekende een besparing van ongeveer tienduizend vrachtwagenbewegingen door de woonwijk Oenenburg. De weg heeft een totale lengte van 3,2 kilometer.

De bewoners van de wijk Oenenburg zijn tevreden dat geen wagens van en naar de GPS meer door hun woonwijk denderen. Punt van kritiek van de bewoners is de afsluiting van de Oosteinderweg door middel van een paal. Dat betekent

dat zij in meerdere situaties kilometers moeten omrijden. De gemeente zegt niet anders te kunnen omdat de afsluiting is opgenomen in de omgevingsvergunning. Wel wordt over een jaar de afsluiting opnieuw bekeken.