• De onlangs uit het centrum verwijderde gedenksteen heeft een voorlopige plaats op de algemene begraafplaats van Elspeet gekregen.

    Eric Kroes

Rumoer rondom gedenksteen

ELSPEET Een collegebesluit om de gedenksteen ter herinnering van de WOII te verplaatsen is bij veel dorpelingen niet in goede aarde gevallen. Een aantal Elspeters heeft een actiecomité gevormd om de gedenksteen in het centrum te behouden. Gecoördineerd vanuit de site Elspeet Historie.

Eric Kroes

Het actiecomité is een handtekeningenactie gestart. De twee partijen, het college en het actiecomité hebben een verschil van inzicht met elk hun redenen en afwegingen. Wethouder L. van der Maas: ,,Wij hebben met het college van B&W in februari 2018 een besluit genomen om de gedenksteen uit het centrum van het dorp te halen nadat wij de grond aan het Elspeets Museum hadden verkocht. De gedenksteen is van de gemeente Nunspeet en daarom wilden we deze een nieuwe plaats geven. Zeker ook omdat de herdenkingen op 4 mei niet meer vanuit het dorpscentrum plaatsvinden." Daarnaast was er een mooie aanleiding om een verzoek van H. van Asselt uit Elspeet om een gedenksteen of oorlogsmonument op de heide tussen Elspeet en Uddel te plaatsen. Daar zijn in de WOII ook diverse slachtoffers gevallen bij de aanleg van een vliegveld. Het college zag een monument op de heide niet zitten maar heeft deze gelegenheid wel aangegrepen om met een plan te komen om meerdere gedenkstenen centraal onder te brengen op een gedenkwaardige plaats zoals de algemene begraafplaats in Elspeet, waar een aantal slachtoffers ook begraven liggen. Daarover heeft de wethouder L. van der Maas ook overleg gevoerd met de Dorpsvereniging Elspeet (DVE) en Herdenken WOII. DVE had in eerste instantie geen bezwaren.

Achteraf bleek de situatie toch iets anders in elkaar te zitten. Gerard Westerbroek van internetsite Elspeet Historie is woordvoerder en eigenaar van deze site en vanuit deze site is ook de handtekeningenactie begonnen. Gerard Westerbroek: ,,Wij hebben eerst in de informele sfeer geprobeerd om de wethouder en het college van B&W op andere gedachten te brengen. Toen dit niet lukte hebben we een actiecomité opgericht. We hebben inmiddels ruim zeshonderd handtekeningen ingezameld. Wij willen graag de gedenksteen terug in het dorpscentrum."

Zeker met in het vooruitzicht dat deze week 4 en 5 mei wordt herdacht is het een kwestie die aandacht heeft. Gerard Westerbroek en wethouder Van der Maas zijn het eens over de herdenking van dit jaar: deze herdenking zal ook dit jaar op de algemene begraafplaats van Elspeet plaats vinden met de stille tocht over de begraafplaats. Gerard Westerbroek: ,,Laten we deze herdenking met respect laten verlopen." Ook wethouder Van der Maas is het hier roerend mee eens: ,,Respect op deze dagen is belangrijker dan een meningsverschil uit de hand te laten lopen." Daarvoor staat nu een gesprek gepland voor 7 mei tussen beide partijen. Ondertussen is de Dorpsvereniging Elspeet (DVE) met een persbericht gekomen over deze kwestie en de miscommunicatie op diverse vlakken, zie hieronder.

INGEZONDEN BRIEF

[][,,Bij dezen willen we u, als bestuur van de Dorpsvereniging Elspeet (DVE), informeren over de onduidelijkheid rondom de gedenksteen bij het museum. In februari is een hoop onduidelijkheid ontstaan, door enkele persberichten over het oorlogsmonument in ons dorp Elspeet. Hierin stond vermeld dat op verzoek van de DVE dit monument verplaatst zou worden naar de begraafplaats, omdat de herdenkingen hier plaatsvinden en dat mede om die reden B&W beslist heeft dat de gedenksteen verplaatst wordt. Het verhaal zit echter anders in elkaar. Dat wil zeggen dat we als bestuur DVE geen verzoek gedaan hebben en al helemaal geen initiatiefnemer zijn van het idee. Op uitnodiging van de Gemeente Nunspeet heeft de DVE samen met Comité Herdenken een overleg gehad over het verplaatsen van de steen. Hierin werd aangegeven door de Gemeente dat zij voornemens is de gedenksteen te verplaatsten naar de begraafplaats, om hier een monument van te maken met de namen van de gesneuvelden erbij. Hiermee wil men tegemoet komen aan de vraag om een monument op de hei tussen Elspeet en Uddel. Deze namen zullen hier dan ook bij vermeld worden, zodat deze ook een plek krijgen bij de herdenkingen. Op de hei kan geen monument geplaatst worden, omdat de heide niet van de Gemeente is en er daar gebrek aan parkeergelegenheid is. Door dit te combineren in een monument op de begraafplaats, ziet men gebeuren dat zowel de gedenksteen, als het monument met de namen beter tot hun recht zal komen.

[][Het is al lang een wens van Comité Herdenken, een monument te hebben op de begraafplaats voor o.a. de dodenherdenking op 4 mei. Het comité was zeer enthousiast over deze plannen en als DVE waren we in eerste instantie niet onwillig tegenover dit voorstel om een mooi groot monument te creëren op de begraafplaats. Vanuit de Gemeente werd aangegeven dat zij eigenaar is van de gedenksteen, dus ook de zeggenschap heeft over dit object. Na het persbericht is een actiecomité gevormd, voortkomende uit de lezers van de site Elspeet Historie, die zich geroepen voelen zich in te zetten TEGEN het verplaatsten van deze steen bij het Museum. Als bestuur DVE hebben we ons direct na dit persbericht uitgesproken geen initiatienemer te zijn en dat de stemming van onze leden uiteindelijk doorslaggevend is. We betreuren dat men niet eerst de plannen wil bekijken, die de Gemeente hiermee heeft, maar direct een actiecomité heeft opgericht. Tevens hebben we aangegeven dat het actiecomité zich direct moet richten tot de Gemeente en dat we er als DVE niet tussen gaan zitten, omdat we geen inzicht hebben hoe de verdeling voor en tegen is bij onze leden. Op 4 april is weer een overleg over geweest met de DVE, Comité Herdenken, de Oranjevereniging en de Wethouder. De gemeente stelde dat de grond verkocht is aan het museum, maar dat de steen haar eigendom is gebleven. De gemeente benadrukt nogmaals dat zij een plan heeft opgesteld om de verschillende ideeën te combineren en zo te komen tot één monument. Tijdens dit gesprek hebben wij opnieuw aangegeven dat we de mening van onze leden zullen volgen en dat we deze mening zullen doorgeven aan de Gemeente. Overigens is vanuit de Gemeente ook aangegeven dat als het besluit om de gedenksteen naar de begraafplaats te verplaatsen teruggedraaid wordt, dat daarmee mogelijk ook de plannen voor een monument op de begraafplaats komen te vervallen."

Tot zover de verklaring van de DVE.