• Google Maps

Satelliet ziet illegale kap

VELUWE Satellietbeelden wijzen uit dat tussen 2015 en 2016 in Gelderland op 212 plaatsen mogelijk illegale kap heeft plaats gevonden. In totaal gaat het om 113 plaatsen, waarvan voor het overgrote deel melding plaats vond of een andere reden was om niet in te grijpen.

Dick van der Veen

Op de 212 verdachte plaatsen stelt de provinciale afdeling Vergunningverlening en Handhaving onderzoek in. Pas als de achterstand volledig is weggewerkt volgt een vergelijking tussen de situaties in 2016 en 2017, waarop dan kan worden geanticipeerd. Het extra paar ogen maakt het voor de toezichthouders gemakkelijker om het Gelderse bosbestand te beschermen. De toepassing van de satellietbeelden brengt verdachte gebieden in beeld. De vlekken lichten helder op. Wel kan het voorkomen dat bosranden door schaduwwerking vertekenen.