• Pixabay.com

Seniorenwoningen voor Elspeters

ELSPEET De Stichting voor de bouw van seniorenwoningen in Elspeet heeft het initiatief genomen om 26 woningen (19 appartementen en 7 grondgebonden woningen) voor ouderen te bouwen aan de Staverdenseweg; bekend als 't erf van boer Koster. Belangstellenden kunnen zaterdag 17 november om 10.00 uur de informatiemorgen in 'De Nachtegaal', achter het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, bijwonen.

De Stichting Seniorenwoningen Elspeet (SSE) is op 20 september 2017 speciaal voor dit doel opgericht. Belangstellenden uit Elspeet kunnen zich aanmelden via deze Stichting. De toekomstige huurders behoren in principe lid te zijn van één van de vijf kerken in Elspeet en ze moeten in Elspeet wonen.

Verder is de leidraad dat de huurders ingeschreven staan bij SSE, de inschrijvingsduur bij Omnia telt mee en de woonduur in Elspeet speelt dubbel mee.

Het initiatief voor de seniorenwoningen komt voort vanuit de situatie in zorgcentrum De Oranjehof. Omdat Omnia Wonen de appartementen en huurwoningen rondom het zorgcentrum verhuurt aan iedereen ongeacht woonplaats of provincie. Hierdoor blijven te weinig seniorenwoningen over voor ouderen in Elspeet. Zo ontstond het idee om seniorenwoningen te ontwikkelen alleen voor Elspeters. Dat kan alleen via een Stichting.

,,Om het zo breed mogelijk in ons dorp te laten landen, zijn de huurwoningen bedoeld voor oudere inwoners, die deel uitmaken van de plaatselijke kerken. Hierdoor ontstaat een breed en gemeenschappelijk draagvlak bij de senioren voor huurwoningen in Elspeet, mede met het oog op de bouw en de financiering van het complex.''

De Stichting Seniorenwoningen Elspeet (SSE) is hier al ruim een jaar mee bezig en werkt hierin nauw samen met Stichting Linquenda Domus (SLD). Deze Stichting uit Gouda heeft ervaring met dit soort projecten en zij gaat de woningen in Elspeet ook bouwen. Jobse: ,,De te bouwen woningen zijn in eerste instantie bedoeld voor oudere inwoners van Elspeet, mits ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan".

Het stichtingsbestuur Seniorenwoningen Elspeet bestaat uit de heren J.A. Jobse (voorzitter), G. van den Hoorn (secretaris), A. de Jong (penningmeester), H. Westerbroek, M. Lobregt en L. Vogelaar. Bij deze personen kunnen toekomstige huurders een inschrijfformulier, brochure verkrijgen en informatie inwinnen.

Jobse: ,,We hebben al zo'n zestig belangstellenden ingeschreven staan en dat geeft wel aan hoe groot de belangstelling is. We hebben ook wel diverse kritische kanttekeningen gehoord, maar we hopen en wensen, dat het project bij gezondheid zal slagen. We hebben als bestuur toewijzingsregels opgesteld en iedereen, die hieraan kan voldoen, is van harte welkom. Wij willen graag senioren in Elspeet een kans geven om in Elspeet zelfstandig te blijven wonen, zonder dat mensen zich alleen zullen voelen".

HUURPRIJZEN De huurprijzen van de woningen en de appartementen variëren naar het aantal vierkante meters oppervlakte van de te verhuren woningen of appartementen. De prijzen liggen tussen de 625 en de 985 euro. De huurders kunnen ook hun eigen geld inleggen bij de Stichting Linquenda Domus en die zorgt vervolgens voor het rendement van het geld. Dat rendement wordt met de huurprijs verrekend. Het geld blijft van de huurder tot zijn of haar vertrek en/of zijn of haar overlijden. Daarna gaat het ingelegde geldbedrag terug naar de erfgenamen.