• Commissaris Clemens Cornielje neemt Breunis van de Weerd de eed af bij de benoeming tot burgemeester van Nunspeet.

    Wijnand Kooijmans

'SGP-burgemeester bestaat niet'

NUNSPEET De uitspraak Nunspeet krijgt een SGP-burgemeester is een fout. ,,Er bestaat geen SGP-burgemeester. Ik ben benoemd los van de partij. Maar dat wil niet zeggen dat mijn denkbeelden niet zijn gestoeld op de normen en waarden van de bijbel. Daar leef en handel ik naar."

Wijnand Kooijmans

 

Dat gaf Breunis van de Weerd uit Ede aan, kort nadat hij door Gelders commissaris van de koning Clemens Cornielje was geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Nunspeet. In het bijzijn van onder andere zijn voorganger Dick van Hemmen.

Cornielje wees bij deze gelegenheid op de roerige tijden van dit moment. Volgens hem moet er veel energie worden gestoken in de bestrijding van de onderwereld. Voorkomen moet worden dat deze zich mengt met de bovenwereld. Nunspeet staat wat betreft de commissaris voor grote opgaven waarvoor oplossingen niet altijd gemakkelijk zijn te vinden.

Onder meer wees Cornielje op de uitbreiding van Lelystad Airport en de kansen die toerisme en recreatie bieden. ,,De Veluwe moet weer op nummer 1. We zijn op de goede weg maar zijn er nog niet." Daarnaast vindt de commissaris dat de samenwerking van Nunspeet met Elburg en Oldebroek kansen biedt.

Loco-burgemeester Gert van den Berg gaf Van de Weerd het advies de rol van burgemeester te vervullen op een manier die bij hem past. ,,Wees burgemeester vanuit je zelf." Ook hij wees op de uitdagingen als het gaat om bijvoorbeeld de rondweg Nunspeet Oost, de woningbouw en de bouw van een nieuw zwembad. Mensen die kritiek hebben op de benoeming van een SGP-burgemeester begrijpen, volgens Van den Berg, niet hoe het openbaar bestuur werkt. De loco wees verder op het respect waarmee de raadsleden met elkaar omgaan, ook al zijn ze het niet altijd eens over de inhoud van voorstellen. ,,Er wordt niet op de man gespeeld." Hij wees Van de Weerd erop dat naar zijn handel en wandel zal worden gekeken maar ook op het grote beslag dat de rol van burgemeester legt op zijn vrouw Sjaan en de rest van het gezin.

Michel Verheijdt, 26 jaar raadslid en daarmee nestor van de raad gaf aan dat Nunspeet het debat moet voeren over verhoging van de kosten of ombuiging van het beleid. Waarbij burgers offers moeten worden gevraagd. Hij hoopt dat Van de Weerd mensen mag overtuigen vanuit vertrouwen en het boven de partijen staan. Van de Weerd zelf gaf aan niet een burgemeester te zijn die alleen op de winkel gaat passen. ,,Hoe regel je dat de burger, in een tijd waarin alles verandert, door een gemeente kan worden geholpen tegen een betaalbare prijs."

Samenwerken met buurgemeenten ziet hij als noodzaak wil Nunspeet zijn zelfstandigheid behouden. De kerken in Nunspeet mogen allemaal op een bezoek van de kersverse burgemeester rekenen, zij het zonder toespraken en andere poespas. De inwoners van de gemeente Nunspeet ziet hij als mensen die nog zorg voor de ander hebben en zich willen inspannen zonder alleen op het eigen belang te letten.