• Eric Kroes

'Stakenbergweg is een racebaan'

ELSPEET - De bewoners die woonachtig zijn aan de Stakenbergweg in Elspeet zijn het beu wat betreft de gevaarlijke verkeerssituaties aan hun straat. Dit komt volgens de bewoners omdat op de Stakenbergweg door sommigen veel te hard wordt gereden.door Eric KroesEnkele bewoners (waaronder Brian Franken) hebben dan ook gemeend een handtekeningenactie te moeten starten met de andere bewoners van de Stakenbergweg. Zij hebben de gemeente Nunspeet een brief gestuurd, met daarbij ook de 60 handtekeningen van bewoners, met het verzoek om snelheid beperkende maatregelen te treffen op de Stakenbergweg.Jeugdige overmoedDe voorheen genoemde racebaan betreft het gedeelte van de Stakenbergweg, vanaf de Merelweg tot en met de Schotkampweg. Dit lange stuk wegdek bestaat uit lange rechte stukken met daarin flauwe bochten wat vooral voor de jeugdige bestuurders een uitdaging lijkt om hard te rijden. De bewoners vragen zich dan ook af hoelang dit nog goed mag gaan. Afgelopen jaren zijn in de dorpskern afdoende beperkende snelheidsmaatregelen genomen, na al deze maatregelen gaat de jeugd zich dan maar uitleven op de wegen buiten de bebouwde kom. Zo gaan volgens de bewoners de veelal jeugdige bestuurders dan op de Stakenbergweg hun boekje te buiten door het gaspedaal flink in te drukken. De gemeente heeft onlangs wel een budget beschikbaar gesteld voor het project Stakenberg. Zo vinden diverse bewoners dat het budget dat onlangs beschikbaar is gesteld door de gemeente, voor het project Stakenberg, met de bekende speelweide een paar kilometer buiten de bewoonde wereld wellicht beter beschikbaar gesteld kan worden aan het veiliger maken van de Stakenbergweg waar wel mensen wonen. Dan blijft de investering wat dichterbij de burgers van de gemeente Nunspeet.Oplossing is simpelDe bewoners komen niet alleen met het verzoek om maatregelen te nemen, maar zelfs al met oplossingen om snelheid beperkende maatregelen ook snel te kunnen uitvoeren. Zij stellen dan ook voor om de gebruikelijke drempels weg te laten in verband met het vele landbouwverkeer, maar wel de rijbaan op de lange 'snelle' weggedeelten terug te brengen naar 1 rijbaan in plaats van 2 rijbanen. De gemeente Nunspeet heeft per brief gereageerd met een ontvangstbevestiging en zal komende tijd met een passend antwoord moeten reageren, voor 1 december, over deze gevaarlijke en ongewenste verkeerssituatie. Wellicht kan de gemeente Nunspeet haar bewoners aan de Stakenbergweg blij maken als deze gevaarlijke verkeerssituaties serieus worden opgepakt en snelle uitvoering krijgen.Foto: De Stakenbergweg is met haar lange stukken en gelijkwaardige kruisingen een gevaarlijke weg in Elspeet