• De zomereiken zijn te herkennen aan de steeltjes aan de eikels. Wintereiken hebben dat niet, maar die soort is zeldzaam.

    Gerrit de Graaff

Te veel jonge zwijnen door enorm aantal eikels

VELUWE De grote droogte in de zomermaanden en de 6,4 miljoen kilo eikels en beukennootjes nu geven 2018 wat de wilde varkens betreft een tweeledig gezicht. Aan het begin van de zomer op de Veluwe ruw geschat 5.700 dieren; door afschot is dat met 1.250 afgenomen tot 4.450.

Dick van der Veen

Gegevens die we krijgen aangereikt door de Vereniging Wildbeheer Veluwe. De gevolgen van de grote droogte zijn nog niet in beeld. Verwacht wordt dat het aantal dode biggetjes vrij groot zal zijn waardoor het getal van 4.450 met zeker 1.000 kan worden gereduceerd.

Op dat aantal komt nog weer vrij veel in mindering door de beperkte bewegingsjacht waarvoor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het licht op groen heeft gezet. Dat laatste heeft te maken met de varkenspest (APV) die in België heerst. Er wordt alles aan gedaan om het overslaan ervan naar de Veluwe te voorkomen. Bij bewegingsjacht maakt men gebruik van maximaal drie aangelijnde honden die de zwijnen rustig richting maximaal vijf jagers loodsen. Er loopt een verzoek om ontheffing van het verbod op het gebruik van geluiddempers.

Hoe minder varkens in de bossen rondlopen, hoe kleiner de kans op de ziekte. De pest zou fatale gevolgen kunnen hebben, omdat er geen behandeling of vaccin tegen bestaat. Voor de mens gaat het om een ongevaarlijk virus. Vrachtwagens die uit risicolanden als Roemenië komen worden aan de grens gereinigd.

WISSELEND Door de grote droogte verschrompelden de (bos)bessen en zag het er slecht uit voor de zwijnenpopulatie. De regenval in augustus deed het tij keren. Zó zelfs dat 2018 een prima eikeljaar is, dat in de laatste tien jaar alleen door 2016 werd overtroffen. Voor inlandse beuk en eik geldt volmast. De Amerikaanse eik daarentegen had veel te lijden van late nachtvorst in het voorjaar van 2017, waardoor er slechts sprake is van 170.000 kilo eikels. Het feit dat er voor het zesde jaar op rij veel eikels zijn is bijzonder. Normaal is die productie er hooguit om de twee jaar.

Wildbeheer Veluwe laat weten dat waar de varkens nu grote hoeveelheden eikels eten, ze door het looizuur wat daarbij optreedt hun toevlucht nemen tot het omwoelen van gras om daar bodemdiertjes uit te wroeten. Door het grote aanbod van voedsel zal het surplus aan wilde varkens toch niet voor meer overlast zorgen. De verwachting is dat ze in december en januari een enorme hoeveelheid jongen zullen werpen hetgeen leidt tot een voorjaarsstand 2019 die hoger is aan die van het recordjaar 2018.