• De themadiensten van Joy Elspeet trekken veel bezoekers.

    Eric Kroes

Tijdelijk onderkomen voor Joy Elspeet

ELSPEET Het college van b en w van Nunspeet heeft Joy Elspeet toestemming gegeven om de sporthal Op de Heide in Elspeet tijdelijk te gebruiken als onderkomen voor de maandelijkse themadiensten op de zondagmiddag. Het gaat om circa acht samenkomsten in 2019.

Tot op heden kon Joy Elspeet in Mennorode terecht, maar gezien het aantal bezoekers is dit niet meer mogelijk. Maandelijks bezoeken driehonderd tot vijfhonderd belangstellenden de op bezinning gerichte samenkomsten.

Omdat het een breed initiatief vanuit de Elspeetse samenleving zelf is, en er verder geen huisvestigingsmogelijkheden zijn, wil het college medewerking verlenen.

Na de zomer zal het gemeentebestuur met de initiatiefnemers de tijdelijke ingebruikgeving van de sporthal gaan evalueren.