• Archief BDUmedia

Twaalf zorgwoningen en groepsruimte in Elspeet

ELSPEET Omnia Wonen mag twaalf woningen en een groepsruimte realiseren in samenwerking met de Oranjehof op een locatie op de hoek van de Nachtegaalweg en Groenling. Het college van burgemeester en wethouders is bereid hieraan de benodigde medewerking te verlenen. Het plan wordt nu voorgelegd aan de commissie Ruimte en Wonen.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om woningen in de sociale huursector. Voor de bouw verkoopt de gemeente Nunspeet in totaliteit rond de 1.185 vierkante meter grond aan Omnia voor de prijs van in totaal 177.750 euro. In het geldende bestemmingsplan liggen zes van de twaalf woningen in de bestemming wonen. De andere zes woningen en de groepsruimte zijn gepland op een locatie die nu nog de bestemming 'maatschappelijk' heeft.

Het wijzigen van de bestemming naar wonen in combinatie met zorg vindt het college echter een gewenste toevoeging aan het woningaanbod in Elspeet. Wel blijft een aandachtspunt het hoogteverschil tussen de gewenste locatie en de omliggende percelen. Tevens wordt het noodzakelijk gevonden dat een calamititeitenpad wordt aangelegd.

Voor bewoners en direct omwonenden is al een informatieavond gehouden. Het bouwplan moet nog wel bouwtechnisch worden getoetst. Verwacht wordt niet dat dit tot grote wijzigingen van het plan aanleiding geeft.