• Barry Wensink/BDUmedia

Uitbreiding schuur in Elspeet toegestaan

ELSPEET De eigenaar van een agrarisch loonbedrijf aan de Merelweg in Elspeet mag een bestaande schuur uitbreiden.

Wijnand Kooijmans

Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders wil de benodigde medewerking verlenen. Mede omdat het bedrijfseconomische reden gewenst dat de uitbreiding doorgang vindt. Om de uitbreiding te realiseren wordt het gedeelte op het terrein waarop mag worden gebouwd aangepast. Daarna kan de omgevingsvergunning worden verleend. Om dit te realiseren is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld.

Met de eigenaar wordt een overeenkomst gesloten waarin onder meer is vastgelegd dat hij de kosten van onder meer planschade moet vergoeden. Deze kan worden toegekend indien iemand nadeel ondervindt van de uitbreiding.