Unieke VVE - samenwerking in Elspeet

ELSPEET - De gemeente Nunspeet, peuterspeelzaal Klein Duimpje en de drie basisscholen Eben Haezer, Boaz Jachin, Da Costa in Elspeet en Icare JGZ hebben een convenant ondertekend op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met het ondertekenen van dit convenant maken alle voor- en vroegschoolse voorzieningen in Elspeet afspraken met als doel alle kinderen uit Elspeet een zo goed mogelijke start te bieden in het basisonderwijs. Daarbij moet worden gedacht aan de extra ondersteuning van peuters op peuterspeelzaal Klein Duimpje en goede informatieoverdracht tussen de partijen.