• Eric Kroes

Veel vragen over toewijzing huurwoningen

ELSPEET In Elspeet leven veel vragen over 'hoe het nu zit met de huurwoningen'. Wie komt er in aanmerking voor een huurwoning, een zorgappartement of een verpleegappartement? Voor de laatste categorie gelden sinds kort nieuwe regels. Daarom organiseert Zorgcentrum Oranjehof voor de bewoners in Elspeet op maandag 27 februari een informatieavond.

Eric Kroes

 

Op deze avond komen onder meer de volgende vragen uitvoerig aan de orde: Wat zijn de landelijke regels? Wat wordt er gezegd over inkomen en toewijzing van een huurwoning? Hoe hoog of laag mag en moet een inkomen zijn? Zijn er wel voldoende zorgwoningen en kom ik niet of juist wel op een wachtlijst? Ook is er gelegenheid om eigen vragen te stellen.

 Oranjehof heeft voor deze avond uitgenodigd Omnia Wonen, Norschoten, en de gemeente Nunspeet. Omnia Wonen zal informatie geven over de nieuwe wijze van toewijzing. Norschoten zal vervolgens aansluiten met de informatie over het huren en de zorg van een verpleegappartement in Elspeet. Ook op deze avond aanwezig zijn de wethouders Groothuis en Van de Berg. Dit vanwege hun betrokkenheid en zorg over wonen en zorg in Elspeet.

FORUM Na de pauze is er een forum, waarin een medewerker van Omnia Wonen, een medewerker van verpleeghuis Norschoten, en de wethouders Groothuis en Van de Berg zitting hebben. De avond wordt gehouden in Oranjehof. Vanaf 19.30 uur is er een inloop met koffie en thee. Het programma begint om 19.45 uur.