• Kjell de Groot

'Veluwe recreatieve topper'

VELUWE Gedeputeerde Bea Schouten weet het zeker: de Veluwe rukt op naar hét toeristisch-recreatieve centrum van Nederland. Dat is althans de opzet binnen de gebiedsopgave die de provincie zich heeft gesteld. Die pompt 90 miljoen euro in zes deelgebieden, waarvan de Veluwe er één is.

Dick van der Veen

,,We zijn nu een jaar onderwegen hebben flinke stappen gemaakt in het ontwikkelen van gezamenlijke programma's en aansluitend de uitvoering ervan", zegt Schouten.

Bedrijfsleven, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties en gemeenten werken nauw samen met de provincie aan het afstemmen van initiatieven voor een gezamenlijke Veluwse agenda. ,,Ik wil de komende begroting 60 tot 80 procent van de programma's helder hebben", klinkt het ambitieus uit de mond van de gedeputeerde.

Op de Veluwe is de focus gericht op versterking van natuur en landschap, verbetering van de bereikbaarheid van de regio, nieuwe recreatie mogelijkheden, aansprekende vakantieparken en de Veluwe als merk en marketing van het gebied.

STERK In z'n algemeenheid kiest de provincie wat de deelgebieden betreft voor die aspecten waar ze sterk in zijn. ,,De komst van meer toeristen leidt tot verdere ontwikkeling van de Veluwe", weet Schouten. Haar achterland is de gezondheidszorg. ,,Daarin gaat het om de inhoud. Het is onverminderd van toepassing op gebiedsontwikkeling."