• Eric Kroes

Verduurzaming Boaz-Jachin-school een stap dichterbij

ELSPEET Een eerste formele stap gezet naar verduurzaming van de Boaz-Jachinschool is woensdag 28 november gezet. Dit door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Buro Holdijk.

Het bestuur van de school is al enige tijd bezig met het maken van plannen om het schoolgebouw geschikt te maken voor de toekomst van het onderwijs. Daarnaast bleek uit onderzoeken dat het binnenklimaat wel een impuls kan gebruiken. In het eerder vastgesteld huisvestingsplan van de gemeente Nunspeet voor alle scholen in Nunspeet is ook opgenomen dat alle schoolgebouwen energiezuiniger moeten worden. De aanpassingen die daarvoor nodig zijn, zijn in kaart gebracht en meegenomen in het uitwerken van de plannen. Een logisch vervolg op de plannenmakerij van het bestuur is dan dat een partij in de markt wordt gevonden die de plannen om kan zetten in een ontwerp. Hiervoor is een aantal partijen gevraagd hun aanpak daarvoor te presenteren aan het bestuur en het team van de school.

Buro Holdijk uit Elspeet was een van de partijen die een ontwerp en visie heeft gepresenteerd. De gevraagde wensen zijn omgezet in een passend concept met aandacht voor verrassende details. Hierdoor is Buro Holdijk unaniem gekozen en heeft dit geleid tot ondertekening van deze opdracht door Gert Holdijk en Arie Bakker namens het bestuur van de schoolvereniging. Nu de overeenkomst definitief is kunnen de volgende stappen worden gezet. Verder uitwerking van de tekeningen en concepten tot een aanvraag die het schoolbestuur bij de gemeente neer kan leggen ter goedkeuring. Dit alles met de wens om in 2019 het gebouw grondig onder handen te kunnen nemen. Het schoolbestuur verwacht voor eind van 2018 de leden en ouders nog een eerste blik op de plannen te kunnen geven.