• Harry Frens vreest dat de Aldi het aanzien van De Grote Bunte aantast.

    Wijnand Kooijmans

Verhuizing Aldi in Nunspeet is nog onzeker

NUNSPEET Er moet een aangepast plan komen om de nieuwbouw van supermarkt Aldi en dertig sociale huurwoningen bij de entree van de wijk Molenbeek doorgang te laten vinden. De hoogte van zestien meter stuit op bezwaren bij de raadscommissie Ruimte en Wonen.

Wijnand Kooijmans

De hoogte stuit ook op bezwaren bij de omwonenden, zegt hun woordvoerder Harry Frens. Molenbeek is aangekondigd als een groen wonen in een landelijke wijk met een dorps karakter. Hoogbouw past daar niet in. Volgens hem is de omwonenden ook beloofd dat er geen woningen zouden worden gebouwd en nu worden ze ineens geconfronteerd met een supermarkt recht voor hun deur.

LANDGOED Hij wijst ook op de aanwezigheid van landgoed De Grote Bunte en de historische boerderij. Het uitzicht daarop moet, in de visie van Frens, recht overeind blijven en daar passen geen betonnen blokken in de directe omgeving bij. Ook wijst hij erop dat het gebied een maatschappelijke bestemming heeft en geen bestemming detailhandel.

Realisering van het plan leidt, zo vindt Frens, tot waardevermindering van de woningen van omwonenden en verkeers- en geluidsoverlast. Ook hekelt hij dat de omwonenden pas op het laatste moment op de hoogte zijn gebracht van de plannen.

HOOGTE Gerrit Polinder (SGP) maakt duidelijk dat de hoogte van het plan voor zijn fractie reden is niet mee te gaan met het instemmen met het principeverzoek voor de realisering van het plan. Voor zijn partij is een hoogte van twaalf meter het absolute maximum. Corrie Jansen (Gemeentebelang) vindt sociale woningbouw voor jongeren van groot belang. Maar ook voor haar is het een worsteling met de hoogte.

Kees Smit (ChristenUnie) vindt woningen voor jongeren een noodzaak. Hij heeft niets tegen het principeverzoek. ,,Maar ik vraag mij wel af of het zo hoog moet." Jeroen Snaterse (VVD) vraagt zich af waarom het aantal van dertig woningen moet en waarom zo hoog. Dat is ook de mening van Karel van Bronswijk (CDA). Hij wijst nog eens op de discussie rond de hoogte van een hal van verhuisbedrijf Kattenberg op bedrijventerrein De Kolk waar zestien meter maar moeilijk te accepteren viel. ,,En hier is het geen enkel probleem."

RAADSLID Wethouder Jaap Groothuis wijst op veranderd inzicht. Tijdens een gesprek met de Gelders gedeputeerde is aangegeven dat hier grote bezwaren bestaan bij de houding van de gemeenten op de Noord-Veluwe niet de hoogte in te willen met de bouw maar steeds kiezen te bouwen in het buitengebied.

INITIATIEFNEMER De gesprekken met de omwonenden ziet hij als taak voor de initiatiefnemer. Hij ziet zelf ook met omwonenden om tafel, mede gezien de plannen voor de ontwikkeling van De Grote Bunte met onder meer bosvilla's. Hij gaat de wens van de commissie bespreken met de initiatiefnemer en komt dan bij de commissie terug met de uitkomst.