• Picasa

Vierling voor geitenfamilie

ELSPEET De geiten bij familie Stip hebben eind maart gejongd. Na een tweeling en eenling bracht de laatste geit op Goede Vrijdag maar liefst vier jongen ter wereld. In de wereld van de geiten komt dit maar zelden voor. Alle jonkies drinken bij de moeder, maar daarnaast worden ze met de fles bij gevoed. Ze groeien erg voorspoedig op en met elkaar hebben ze veel plezier.