Vierstemmige zangavond in Elspeet

ELSPEET/REGIO Het Groot Samengesteld Koor hoopt zaterdag 21 november een zangavond te geven. In de Hersteld Hervormde Kerk van Elspeet wordt op deze zangavonden gezongen uit het vierstemmenboek. De repetities beginnen om 's middags van 14.30 uur tot 17.00 uur. Daarna is de kerk geopend vanaf 19.00 uur en vanaf 19.30 zal Ds. Buijs deze zangavond openen als voorganger. hoopt opnieuw hier in voor te gaan. Voor verdere informatie en of aanmelding kunt u terecht op www.4stemmenboekdekoepel.nl