• Vincent Jannink

Vluchtelingen opgevangen op Camping De Paasheuvel in Vierhouten

VIERHOUTEN Het Rijk heeft donderdag alle gemeenten in Nederland verzocht om extra kortdurende noodopvang aan vluchtelingen te bieden. Burgemeester Van Hemmen, van de gemeente Nunspeet, heeft besloten gehoor te geven aan deze oproep. Van Hemmen: ,,Er is sprake van een uitzonderlijke situatie, die vraagt om snel handelen, onder het motto: nood breekt wet.''

Camping De Paasheuvel in Vierhouten is beschikbaar voor tijdelijke noodopvang van vluchtelingen. Donderdagavond zijn 38 vluchtelingen richting de Paasheuvel gekomen. Het gaat om minderjarigen. Mogelijk wordt dit aantal in de komende dagen aangevuld tot 100 vluchtelingen (ook minderjarigen) die kortdurend op de Paasheuvel zullen verblijven.

Er wordt opvang geboden voor alsnog de eerste 72 uur, daarna stromen de vluchtelingen door naar reguliere opvanglocaties elders in het land.