• Google Maps

Vragen en zorgen over Kulturhus Elspeet

ELSPEET ,,Ik kan moeilijk in Elspeet mensen van de straat plukken en in het Kulturhus zetten." Een uitspraak van de Nunspeetse wethouder Gert van den Berg waarmee hij wil onderstrepen dat de belangstelling voor activiteiten in het Kulturhus zeer te wensen overlaat.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding waren vragen van het raadslid Bertus Schouten (ChristenUnie). Het Kulturhus bestaat vijf jaar maar dat is geen moment om te vieren. Het aantal participanten is teruglopen naar drie en buiten hen worden er geen andere activiteiten meer ontplooid.

Hij wil weten of het college van burgemeester en wethouders de zorgen deelt rond het Kulturhus en men als gemeente is betrokken bij het overleg een deel van de Da Costaschool in het Kulturhus te vestigen. De functie van dorpshuis mag wat Schouten betreft nooit in gevaar komen.

OMARMD Wethouder Van den Berg heeft het idee dat het Kulturhus niet wordt omarmd in Elspeet. Dat maakt dat het college al geruime tijd in overleg is met zowel Omnia Wonen als Elspeets Fanfare. De gemeente is nog geen partij als het gaat om de huisvesting van de Da Costaschool, dat is voorlopig een zaak tussen Omnia en het schoolbestuur.

De wethouder deelt de visie van de ChristenUnie dat de dorpshuisfunctie moet blijven. Maar of hiervoor bijvoorbeeld een schuifwand in de grote zaal moet komen vindt Van den Berg een vraagstuk van latere orde.

CDA Volgens Karel van Bronswijk (CDA) heeft het Kulturhus ooit nooit echt de kans gekregen zich als zodanig te ontwikkelen. De grote zaal moet wat zijn partij betreft blijven. Eén van de problemen is, zo vindt Van Bronswijk, dat huurders moeten meebetalen aan de grote zaal. Volgens hem moet het college zich meer inspannen omdat het met Omnia de verantwoordelijkheid heeft dat de benodigde voorzieningen in stand blijven.

Van den Berg is van mening dat het geheel wel te exploiteren moet blijven. Hij geeft Elspeet niet de schuld maar het feit ligt er nu eenmaal dat activiteiten gewoon geen mensen trekken. Hij zegde wel toe dat het college zich er voor blijft inspannen de exploitatie van het Kulturhus in de benen te houden.