• Op het terrein van Van de Kolk kunnen zeker 25 huizen worden gebouwd.

    Jannes Bijlsma

'Zestig nieuwe woningen Garderen'

GARDEREN De gemeente Barneveld denkt dat er de komende jaren in Garderen grofweg zestig nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Bovendien wil het college met de provincie Gelderland in gesprek, om te bekijken of er in de toekomst ook buiten de huidige dorpsgrens gebouwd kan worden. Barneveld start een verkenning naar de bouwmogelijkheden voor het dorp.

Jannes Bijlsma

Dat schrijft het college in antwoord op vragen van de SGP. Binnen Garderen kunnen vanaf 2020 zo'n 60 à 65 huizen worden gerealiseerd. Op het oude terrein van dorpshuis De Koepel verrijzen zo'n vijftien woningen, waarvan acht koopappartementen. De provincie heeft dit plan inmiddels goedgekeurd. Voor andere potentiële locaties in het dorp liggen nog geen uitgekristalliseerde plannen. Op het terrein dat bouwbedrijf Van de Kolk eind dit jaar achterlaat als het is verhuisd naar het nieuwbouwpand aan de Koningsweg, kunnen volgens het college zeker 25 huizen worden gebouwd. Van de Kolk heeft het huidige pand voor enkele jaren verhuurd. De gemeente gebruikt deze periode om te bepalen of de Prins Bernhardschool wordt gerenoveerd of herbouwd. Dat besluit is van invloed op het aantal woningen dat bij Van de Kolk gebouwd kan worden.

Nabij de Smidstraat/Oud-Milligenseweg zou door sloop van oude woningen ruimte komen voor maximaal zes woningen. Dit project bevindt zich nog in de initiatieffase, aldus het college. Hetzelfde geldt voor een plan op een voormalig recreatieterrein aan de Oud Milligenseweg, waar plek zou zijn voor tien duurdere woningen. Ook een plan voor een omzetting van een kantoorpand naar 'wonen' aan de Dorpsstraat staat nog in de kinderschoenen.

GEMIDDELDE LEEFTIJD Plaatselijk Belang Garderen zegt met smart te wachten op nieuwe woningen in het dorp. Die moeten helpen om de gemiddelde leeftijd in het dorp naar beneden te brengen. Volgens de laatste prognoses daalt het aantal jongere huishoudens in het dorp de komende jaren stevig, terwijl het aantal 75-plussers juist flink stijgt. Het college wil nog dit jaar een onderzoek starten om te bekijken welke 'inbreidingslocaties' Garderen nog meer kent, maar ook om te bezien waar juist géén woningen kunnen worden gebouwd.

VERKEER In de verkenning zou ook de verkeerscirculatie en het parkeervraagstuk moeten worden meegenomen; twee zaken waar het dorp grote problemen mee kent. Er is sprake van veel groot vrachtverkeer dat over de doorgaande provinciale weg N310 door Garderen rijdt. De gemeente heeft voor 2019 al een verkeersonderzoek gepland om dit vraagstuk op te lossen. De parkeerproblemen doen zich vooral in het toeristisch seizoen voor. Het college geeft aan dat een mogelijke oplossing meer moet worden gezocht in het benutten van bestaande parkeerterreinen - zoals op sportpark De Westeneng - dan in de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen.