• Vincent Jannink

Zorgen Gemeentebelang Nunspeet over huurwoningen voor starters

NUNSPEET Het niet inlopen van de wachttijd voor mensen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning baart Corrie Jansen (Gemeentebelang) zorgen. Dat is ook de reden dat zij schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Uitgangspunt is voor Jansen dat iedereen recht heeft op een passende betaalbare woning. Waarbij, volgens afspraak, speciale aandacht wordt besteed aan jongeren, starters op de woningmarkt en senioren. Recent onderzoek van de gemeente heeft uitgewezen dat er 450 vakantiewoningen binnen de gemeente Nunspeet illegaal worden bewoond. Volgens Jansen gaat het dan vooral om jongeren en zogenoemde spoedzoekers met een kleine beurs.

Jansen wijst op een ander onderzoek onder vierhonderd jongeren die uit de gemeente Nunspeet zijn vertrokken. Hierbij waren honderd jongeren die graag hadden willen blijven wonen in Nunspeet, maar zijn aangewezen op een sociale huurwoning.

NODIG Volgens Jansen betekent dit dat er in ieder geval honderd jongeren maar ook een groot aantal nu nog illegale bewoners een woning nodig hebben. Door het fractielid van Gemeentebelang wordt erop gewezen dat Omnia ook nog eens toestemming heeft gekregen van het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders honderd huurwoningen te verkopen.

Dat maakt dat Jansen nu van het college inzage wil in de evaluatie van de prestatieafspraken welke de afgelopen twee jaar met Omnia zijn gemaakt. Maar ook of op grond daarvan een aanpassing heeft plaatsgevonden. Ook wil Jansen de uitkomst weten van het woningmarkt- en het woonwensen onderzoek dat is uitgevoerd.

AFSPRAKEN Jansen is ook benieuwd of met Omnia afspraken zijn gemaakt over het totaal aantal te bouwen huurwoningen en de verhoudingen tussen de diverse inkomensgrenzen. Ze wil een overzicht van de actuele behoefte aan sociale huurwoningen uitgesplitst op huurcategorie en huishoudtype.

Door het college is met Omnia afgesproken dat in 2018 huurwoningen worden gerealiseerd in het plan Molenbeek. Jansen wil weten wat dit aantal betekent voor de sociale woningmarkt in Nunspeet. Tevens vraagt ze inzicht in de uitkomsten van een onderzoek naar een mogelijk nieuwe bestemming voor moeilijk te verhuren panden binnen de gemeente Nunspeet.

Van het college wil ze ook antwoord op de vraag hoe wordt voorzien in voldoende woningen voor jongeren die in Nunspeet willen blijven wonen of willen terugkeren naar Nunspeet. Tevens vraagt ze naar stappen welke het college wil maken om de wachtlijsten te verkoren.