• eigen foto

CDA Nunspeet toch positief over antwoorden mountainbiken

NUNSPEET Het CDA in de Nunspeetse gemeenteraad vindt dat het college van burgemeester en wethouders wat terughoudend heeft gereageerd bij de beantwoording van vragen van de christendemocraten over de beeldvorming rond de mountainbikers en de voortgang van het realiseren van mountainbike routes.

Wijnand Kooijmans

Volgens het CDA blijkt uit de beantwoording dat het college weet wat er op dit gebied speelt en het door Gelderse gedeputeerde Bea Schouten neergezette negatieve beeld van de mountainbiker niet herkent. Begin 2019 wordt het college tijdens een themabijeenkomst door de provincie geïnformeerd over de recreatieve zonering van de Veluwe. Daarna komt de vraag aan de orde wanneer en op welke wijze het college de gemeenteraad over de uitkomsten kan informeren.

WACHTSTAND De reactie over de voortgang van de realisatie van mountainbikes routes van het college wordt door het CDA als minder positief ervaren. Vanwege de opstelling van de recreatieve zoneringskaart, maar ook de discussie rond de financiering van het beheer en onderhoud van de recreatieve infrastructuur op de Veluwe heeft Track en Trails aangegeven dat de terrein beherende organisaties in de wachtstand staan als het gaat om de ontwikkeling van vaste MTB-routes.

Met de recreatieve zoneringskaart wordt in de toekomst bepaald waar wel en geen activiteiten mogen plaatsvinden. Doel is vooral belangrijke natuurgebieden meer rust te creëren door bijvoorbeeld de afsluiting van paden. Tegen een eventuele afsluiting zijn al de nodige bezwaren naar voren gebracht.

HOUDING Ondanks de afwachtende houding van Track en Trails heeft het Nunspeetse college aangegeven te proberen in overleg met Staatsbosbeheer, Kroondomein, Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap na te gaan welke mogelijkheden zij zien om, vooruitlopend op de vaststelling van de recreatieve zonering, mee te werken aan een vaste MTB-route in de gemeente Nunspeet.

Het college benadrukt in de beantwoording dat het ontwerp en de realisatie van de MTB-route vooraf wordt besproken en afgestemd met de Toerclub De Volharding. Het CDA vindt dat ondanks de 'wachtkamerpositie' daarmee toch een positief beeld ontstaat waarmee mountainbikers blij mee kunnen zijn.