Zestig jaar lid van vv Elspeet

ELSPEET Traditiegetrouw hield vv Elspeet haar nieuwjaarsreceptie op de eerste beschikbare zaterdag in januari. Daar werden maar liefst zeventien leden gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap. Twee daarvan, Jan Pluim en Grades Smit, vierden hun 60-jarig lidmaatschap van de voetbalvereniging Elspeet.

door Eric Kroes

Deze eerste zaterdag in januari van 2016 was dus een heel speciale voor beide heren. Grades Smit, die woonachtig is in Speuld komt niet zo heel vaak meer bij zijn clubje. Af en toe eens een derby kijken of met de kleinkinderen mee als die in Elspeet moeten voetballen. Toch is zijn band met vv Elspeet nog steeds hecht want vele oudgediende schudden Grades nog hartelijk de hand bij binnenkomst.

PLUIM Jan Pluim is een echte Elspeter die zijn hele leven al actief is bij vv Elspeet. Zelfs nu Jan allang is gepensioneerd komt hij wekelijks bij zijn voetbalclub. Is het niet om voetbal te kijken dan is het wel op maandagmorgen om de rommel langs de velden op te ruimen met de schoonmaakploeg. Jan Pluim is dan ook al jaren erelid. Hij voelt zich nog altijd fit genoeg om zich te blijven inzetten binnen de club. Zo draait hij ook nog regelmatig op zaterdagmorgen een bestuurskamerdienst mee.

GESCHENK Beide heren kregen een schitterend glazen jubileumgeschenk aangeboden door waarnemend voorzitter Arnold Boonen. Boonen verving voorzitter Erik Hulleman die op vakantie was.

Daarnaast werden alle andere jubilarissen van 50, 40 en 25 jaar in het zonnetje gezet met de daarbij behorende bossen bloemen. De nieuwjaarsreceptie volgt altijd op de traditie van het klaverjasmiddagje in de kantine. Daar ging Herman Slijkhuis met de eerste prijs aan de haal tussen 36 deelnemers. Ook de topscoorders van de vereniging werden gehuldigd door het bestuur. Robin Smink (11 treffers), Robin van de Broek (12 treffers) en Ryan Schouten (26 doelpunten) kregen hun bijbehorende bekers overhandigd.