• Vier partijen hebben elkaar gevonden als het gaat om de vorming van een nieuwe coalitie in Ermelo. Van links naar rechts: Leo van der Velden (SGP), Anneke Knoppert (Progressief Ermelo), Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) en Herma van der Weide (VVD).

    Wijnand Kooijmans

Grootste en winnende partij buitenspel bij nieuwe coalitie in Ermelo

ERMELO Het CDA als grootste partij en de ChristenUnie als winnende partij bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn buitenspel gezet bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders in de gemeente Ermelo.

Wijnand Kooijmans

Progressief Ermelo (PE), BurgerBelangen Ermelo (BBE), VVD en SGP zijn het eens geworden over de vorming van een nieuwe coalitie. Zij bezetten gezamenlijk 11 van de 21 zetels en hebben daarmee een meerderheid van één stem. De vier partijen leveren ieder een wethouder.

MENSEN Volgens lijsttrekker Anneke Knoppert (PE) zijn er voldoende overeenkomsten tussen de vier partijen om tot een coalitie te komen. ,,Ermelo is klaar met de oude coalitie en daarom kiezen we voor een vernieuwde coalitie. Wij streven naar een coalitieprogramma dat niet is dichtgetimmerd. Wij willen meer in gesprek met de mensen, de gemeenteraad moet weer leidend worden."

Bart van der Knaap (BBE) zegt dat het traditie is dat de grootste partij het voortouw neemt voor de vorming van een coalitie. ,,Maar het was allemaal te statisch geworden. De raad was geen onderdeel meer van de maatschappij. Als raad moeten we meer naar de burger luisteren, meer naar buiten treden. Het leggen van verbindingen met de samenleving is ons bestaansrecht."

RECHT Leo van der Velden (SGP) vindt dat de vier partijen democratisch het recht hebben met elkaar in zee te gaan. Volgens hem steunt de te vormen coalitie op 58 procent van de kiezers en zo'n tweeduizend stemmen meer dan CDA en ChristenUnie behaalden. Hij belooft de kiezer dat zijn partij de christelijke grondslag niet zal loslaten. 'Maar het is ook geen must met de christelijke partijen tot een akkoord te komen. Zie dit maar als een zakenkabinet. Ik had soms kromme tenen bij het tot nu toe gevoerde beleid, dat moet anders."

Herma van der Weide (VVD) zegt met de drie andere partijen te kiezen voor de slogan van haar partij: anders, beter en sterker. Het bestuur moet volgens haar transparanter worden. "De raad is het orgaan dat bepaald en het college aan het werk zet. Als vier partijen hebben wij vertrouwen in elkaar."

KLAAR PE zit tot nu toe in een coalitie met CDA en ChristenUnie. Knoppert: ,,We hebben echter niet het gevoel samen verder te kunnen, dat ontstond tussentijds al maar we hebben de klus afgemaakt. Je weet echter dat het beter kan." Van der Knaap: "Bij onze partij komen signalen binnen dat we het anders moeten doen, niet het hoofd in de schoot van het CDA leggen." Van der Velden: ,,Het vertrouwen in de oude coalitie was weg bij ons."

Volgens de vier partijen is de zondag geen breekpunt tussen de partijen. Van der Knaap: ,,De meerderheid van de kiezers heeft christelijk gestemd en daardoor speelt de opening van winkels op zondag niet." Van der Velden: "Alles kan weer op de agenda komen, zoals de bouw van het nieuwe zwembad. Maar we willen daarop niet vooruitlopen."

WETHOUDERS Voor PE blijft Laurens Klappe de kandidaat wethouder. Leo van der Velden heeft veel zin wethouder te worden voor de SGP. "Maar ik heb wel een zaak en moet het thuis nog overleggen." Bart van der Knaap en Wouter Vogelsang zijn de kandidaten voor BBE, afhankelijk van de portefeuilleverdeling. Hans de Haan treedt aan voor de VVD.

Bij de verkiezingen bleef het CDA de grootste partij al moest het wel een zetel inleveren en gaat van zeven naar zes zetels. Winnaar werd de ChristenUnie dat van drie naar vier zetels gaat. PE heeft vier zetels, BBE drie. De SGP en VVD hebben ieder twee zetels. De vier laatste partijen handhaven daarmee hun zetelaantal.