• Aart Aalbers

ChristenUnie lanceert leegstandregister Gelderland

REGIO De ChristenUnie vindt dat er zuinig omgegaan moeten worden met de ruimte in Gelderland. In Gelderland neemt de leegstand van gebouwen toe, zowel van kantoor- en bedrijfspanden, maar ook van agrarische gebouwen en woningen. ,,Laten we niet bouwen voor leegstand, maar dit juist aanpakken", schrijft de partij. Om de leegstand goed in beeld te krijgen lanceert de ChristenUnie op 3 februari een leegstandsregister. ,,Daarmee kunnen we plannen maken voor lege panden en daarmee de leegstand bestrijden. We noemen dat Ruimtelijk Rentmeesterschap", aldus ChristenUnie Statenlid Dirk Vreugdenhil.

De ChristenUnie wil naar eigen zeggen zuinig zijn met de beschikbare ruimte, wil op een creatieve manier omgaan met de leegstaande panden en wil een duurzame ruimtelijke visie die nieuwe leegstand voorkomt. ,,Leegstand neemt toe in Gelderland, maar er is geen dekkend systeem om de leegstand op te sporen en te bestrijden. Voor de aanpak van de leegstand zijn adequate plannen nodig om de panden een andere bestemming te geven. Dan moet wel goed in beeld zijn waar die panden zich bevinden." Vervolgens kunnen gemeenten soms een beroep doen op het programma Steengoed Benutten van de Provincie voor de aanpak van leegstand.