• Docent groenvoorziening Martijn van Drunen en hovenier Henriekus Stip.

    Fotografie Evert van de Worp

Duurzame tuinen kunnen helpen tegen wateroverlast

ELSPEET ,,Bij hoveniers is nog een wereld te winnen wat betreft duurzame tuinen", zegt Henriekus Stip. De hovenier uit Elspeet werkt samen met de gemeente en Waterschap Vallei en Veluwe om wateroverlast te bestrijden. Hij spreekt met Martijn van Drunen, docent groenvoorziening bij Aeres MBO Nijkerk. Beide waren betrokken bij inspiratiebijeenkomsten van het waterschap, in Nijkerk, Twello en Nunspeet. Van Drunen: ,,De inrichting van tuinen mag een grotere rol spelen bij het oplossen van problemen."

Een natuurlijke omgeving zorgt voor een prettig leef- en woonklimaat en draagt bij aan biodiversiteit. Bij hevige regenval gaat het hemelwater ook eerder naar de bodem of de sloot. De druk op het riool en de afvalwaterzuivering blijft beperkt. Omdat hoveniers dagelijks bezig zijn met de inrichting van tuinen, organiseerde Waterschap Vallei en Veluwe voor de branche in de regio drie bijeenkomsten over duurzame tuinen en buitenruimtes. ,,Deze avonden hebben klimaatadaptatie voor ons dichterbij gebracht," zegt Van Drunen. ,,De concrete verhalen nemen de studenten graag mee. Ik hoop en verwacht ook dat ze het inbrengen bij de bedrijven waar ze stagelopen of werken."

CONSUMENT VERLEIDEN Vanuit de opleiding gaan studenten regelmatig op excursie, zo licht de MBO-docent toe. ,,Het landgoed van onze school zijn we aan het verduurzamen. Er is veel groen en er komt ook een waterpomp. We zetten onze studenten op een groen spoor, met ook water als belangrijk aspect. De bijeenkomsten die het waterschap organiseerde versterken dit spoor." Hovenier Henriekus Stip vindt dat hij en zijn collega's een belangrijke rol kunnen spelen. ,,Als een klant een tuin wil inrichten, bied je eerst een ontwerp aan. Daar begint het. De consument is zelf vaak geneigd veel tegels en schuttingen te laten plaatsen. Hoe kun je de consument verleiden om te kiezen voor meer groen?"

Stip denkt dat nog geen kwart van de hoveniersbedrijven bewust bezig is met vergroening vanwege het klimaat. ,,In de branche begint het langzaam te kantelen, maar er moet nog veel gebeuren. Tuinbezitters komen niet vaak met de vraag voor een compleet duurzame tuin. Wel geef ik klanten tips en adviezen. Ook de bodem is een issue. Velen werken nog met kunstmest maar dat doen wij al jaren niet meer. Ecologische mest is een goed alternatief." Volgens Van Drunen is in het openbaar groen en in het bermbeheer al veel veranderd. ,,Ook organisaties als ziekenhuizen en zorginstellingen richten hun terreinen steeds duurzamer in. Denk hierbij ook aan het afkoppelen van regenwater. Maar voor de mensen en hun privé- huis en –tuin is het vaak nog een brug te ver."

PIEKBUIEN Stip werkt intensief samen met gemeente en waterschap omdat zijn dorp Elspeet een probleemgebied is. Het dorp ligt in een kom op de Veluwe die bij piekbuien volstroomt. Inmiddels zijn diverse maatregelen getroffen door waterschap en gemeente, maar het werk is nog niet af. Regelmatig zit hij om tafel met ambtenaren van beide overheden. ,,Als hoveniersbedrijf spelen we een rol bij de aanpak om straten anders in te richten. Daarbij gaan we ook in gesprek met aanwonenden om te kijken wat mogelijkheden zijn voor de privétuinen."

De hovenier stelt dat er door loodgieters en de weg- en waterbouw ook nog een interessante slag kan worden gemaakt. Zijn eigen branchevereniging VHG werkt aan bewustwording bij onder meer hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten en dak- en gevelbegroeners. Studenten en praktijkopleiders zijn belangrijk om de transitie vorm te geven. ,,Voor de meeste hoveniers zelf was klimaatverandering tijdens hun opleiding geen issue", zegt Stip. Van Drunen stemt daarmee in en concludeert: ,,Goed dus dat het waterschap juist ons als docenten en studenten vanuit het beroepsonderwijs, betrekt bij de bewustwording. Zo gaat de branche langzaam maar zeker de goede, groenere kant op." 

Dit verhaal kwam tot stand in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe.