• import

Elspeets Loonbedrijf mag uitbreiden

ELSPEET De eigenaar van een loonbedrijf aan de Merelweg in Elspeet mag twee percelen grond aan zijn bedrijf toevoegen. Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders is bereid de hiervoor benodigde omgevingsvergunning af te geven.

Wijnand Kooijmans

Door de eigenaar moet wel worden aangetoond dat zijn bedrijfsvoering vooral is gericht op werkzaamheden voor plaatselijke landbouwbedrijven. Ook mogen de activiteiten niet tot een te grote toename van verkeer leiden en moet parkeren op eigen erf plaatsvinden. Daarnaast moet betrokkenen de aanvaardbaarheid van zijn initiatief aantonen. Het gaat dan onder meer om mogelijke hinder die omwonenden kunnen ondervinden van de uitbreiding.

De betreffende gronden zijn overigens al in gebruik door het loonbedrijf. Het college wil wel dat een eind wordt gemaakt aan de opslag op een terrein dat is gelegen tegenover het bedrijf. Uit stedenbouwkundig oogpunt wordt dit gebruik ongewenst gevonden. Daarnaast verbindt de gemeente aan de medewerking de eis dat het gehele terrein landschappelijk moet worden ingepast.