• Arjan Glas

Nap nieuwe directeur Rabobank

Advertorial

PUTTEN Puttenaar Coen Nap volgt per 1 juli de huidige vestigingsdirecteur van Putten, Martijn Stoffelsen op. Stoffelsen maakt als kantoordirecteur de overstap naar Harderwijk waar hij de huidige directeur Wim Sederel gaat opvolgen. De Rabobank hecht waarde aan blijvende betrokkenheid bij Putten en wil zichtbaar aanwezig zijn in de Puttense samenleving. Met Coen Nap krijgt Putten een kantoordirecteur die de regio en de markt goed kent vanuit zijn functie als manager voor midden- en kleinbedrijven.

Nap: ,,Ik woon bijna veertig jaar in Putten en ben trots op de lokale initiatieven die hier ontstaan. Het is belangrijk om als bank aanwezig en zichtbaar te zijn in Putten. Nu mag ik, naast mijn rol als manager MKB ook als kantoordirecteur invulling geven aan onze missie: welzijn en welvaart versterken, en dat in mijn eigen woonplaats. De Rabobank heeft een belangrijke rol in de lokale gemeenschap. Die maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit het stimuleren en ondersteunen van initiatieven, vrijwilligersorganisaties en het verenigingsleven."

Nap vervolgt: ,,De komende maanden zal ik veel naar Martijn (Stoffelsen) luisteren en mijn antennes afstemmen op de lokale samenleving. Wat speelt er in Putten? Dit dorp wil ik graag levendig houden door leegstand en leegloop te voorkomen. Daarom zal ik mij sterk maken voor mooie initiatieven. Mensen kunnen ons persoonlijk om advies vragen in het kantoor van Putten. Daarmee onderscheiden wij ons van andere banken. De bank wil zijn gezicht blijven laten zien."

,,Als coöperatie maken wij ons in Putten sterk voor veel maatschappelijke zaken" vertelt Stoffelsen. "Onze medewerkers hebben als ambassadeur van de bank allemaal hun eigen rol genomen in de samenleving. Daar kan Coen (Nap) ook op bouwen."

VERBINDING

Martijn Stoffelsen wordt per 1 juli kantoordirecteur van Harderwijk. Hij volgt de huidige directeur Wim Sederel op, die op dezelfde dag directeur van energiecoöperatie Endura wordt.

,,Harderwijk is een veel grotere plaats dan Putten en heeft een totaal andere samenstelling" aldus Stoffelsen. ,,Er is veel behoefte aan verbinding heb ik gemerkt. Samen met de medewerkers zal ik goed luisteren waar die behoeften verder nog liggen. Mijn meeste energie zal ik investeren in het leggen van verbindingen. In Putten heb ik heel veel mensen mogen ontmoeten en prachtige gesprekken mogen voeren. Dat was voor mij zeer waardevol. Ik zal die contacten gaan missen."

Nap: ,,Mijn persoonlijke ambitie komt overeen met de missie van de bank: welzijn en welvaart versterken. In deze plaats hebben wij dat al ingevuld met enkele speerpunten. Eén daarvan is: aanwezig zijn op sleutelmomenten bij klanten. En dan de klant geven wat hij nodig heeft, in plaats van alleen maar geven wat hij vraagt. Met advies leveren wij een toegevoegde waarde. Zo kunnen we klanten voor missers behoeden. Daarvoor hebben wij de kennis in huis. Een ander speerpunt is leegstand in winkelgebieden en industrieterreinen voorkomen. Als bank willen wij innovatief zijn en innovatie in dit gebied steunen en stimuleren. Hier liggen kansen voor hoogwaardige werkgelegenheid."