• Lex van Lieshout

Provincie reserveert 2,5 miljoen voor toerisme en natuur Veluwe

VELUWE Gedeputeerde Staten stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar om economie en natuur van de Veluwe te versterken. De gesteunde projecten komen tot stand door samenwerking tussen ondernemers, terreineigenaren en overheden.

Gedeputeerde Bea Schouten: ,,Onder de vlag van 'Gelderse gebiedsopgaven' werken we mee aan de sterke punten van zes gebieden van Gelders belang. De Veluwe is er één van. De natuur van de Veluwe en de economie van het gebied zijn sterk afhankelijk van elkaar. Door de twee in samenhang te ontwikkelen, krijgen we meer investeringen, meer banen en een rubuustere natuur. Zo profiteert iedereen."

De economie van de Veluwe is sterk gekoppeld aan toerisme en sterk afhankelijk van de natuurlijke kwaliteiten van het gebied. Zowel de natuur versterken als de economie die daar van afhankelijk is, met behoud van de onderlinge balans, is de grote uitdaging van de Veluwe. De één kan zich niet zonder de ander ontwikkelen. De partners van de Veluwe werken aan vier deelopgaven om beide in evenwicht te ontwikkelen. Die deelopgaven zijn gericht op: natuur, landschap, erfgoed en water, bereikbaarheid, activiteiten en verblijf. De projecten waaraan de provincie nu bijdraagt, passen in die opgaven.

De provincie steunt haar partners nu door 2,5 miljoen euro te reserveren voor vier projecten. Dit is een investering naast de gelden van de reguliere provinciale programma's. De projecten zijn: de herontwikkeling van het boulevardgebied van Harderwijk. Deze gelden zijn al bij de begroting van de provincie toegezegd. Verbetering van de vakantieparken op de Veluwe onder de titel Vitale Vakantieparken, zodat er meer en betere overnachtingsmogelijkheden komen, hoort er ook bij. Er komt geld vrij voor meer marketinginspanningen, nieuwe arrangementen en verhogen van de kennis van ondernemers via VisitVeluwe.

Daarnaast reserveert de provincie geld voor de ontwikkeling van meer samenwerking op de Veluwe. Ook is er budget gereserveerd voor kleine bijdragen aan maatschappelijke initiatieven die de streek ten goede komen.

Voor alle Gelderse gebiedsopgaven samen is 90 miljoen euro beschikbaar voor 4 jaar. GS stelt Provinciale Staten voor nu de eerste investeringen te starten voor 6,9 miljoen euro. De Gelderse gebiedsopgaven versterken zes gebieden in de provincie. Het gaat om gezondheidswetenschap en groene energie voor Arnhem Nijmegen, doorstroming voor de Gelderse Corridor, voedselkennis en innovatie voor de regio FoodValley, slimme technologie-toepassingen voor de Achterhoek, schone industrie en leefbaarheid voor de Stedendriehoek én economie en toerisme gekoppeld aan de natuurlijke kwaliteiten van de Veluwe dus. Alle plannen worden  in co-creatie met partners van onderwijs, ondernemers en overheden ontwikkeld. Elke partij levert een bijdrage in menskracht, kennis, netwerken en geld.