• Renze van den Noort.

    Norschoten

Renze van den Noort nieuwe manager zorg en welzijn Norschoten

ELSPEET Renze van den Noort is op donderdag 1 februari aangetreden als manager zorg en welzijn bij Norschoten.

Karin Breuker (raad van bestuur Norschoten): ,,Onze huidige manager , Gretha Kater, is langdurig ziek en zij zal niet op korte termijn haar werkzaamheden kunnen oppakken. In eerste instantie heeft een interim-manager ruim een jaar lang voor een aantal dagdelen per week waargenomen. Voor de continuïteit van de zorg vinden wij het nu noodzakelijk om voor langere tijd stabiliteit te bieden. Vandaar dat wij, in overleg met de huidige manager, Renze van den Noort, hebben aangesteld".

Renze van den Noort heeft de laatste jaren gewerkt als manager en verandermanager bij Dimence en is van oorsprong opgeleid als verpleegkundige. Vernieuwing en innovatie zijn voor hem belangrijke thema's. Niet om het veranderen op zich, maar met het oog op de cliënten.

NORSCHOTEN Norschoten is een christelijke zorgorganisatie in de regio Barneveld die verpleeghuiszorg, hospicezorg, revalidatie en dagbehandeling biedt. Norschoten heeft ruim zeshonderd medewerkers en er zijn meer dan zeshonderd vrijwilligers actief.