• Gemeente Nunspeet

Start uitgifte bedrijfskavels De Kolk

NUNSPEET De gemeente Nunspeet gaat op 17 mei 2017 starten met de uitgifte van kavels op bedrijven-terrein de Kolk. De 24 uit te geven kavels variëren in grootte van ca. 1.000 tot 4.000 m2. De realisatie van de oostelijke rondweg vordert gestaag. Naar verwachting wordt in oktober 2017 de gehele rondweg in gebruik genomen.

VOORWAARDEN Voor bedrijfsvestiging op de Kolk gelden uitgiftevoorwaarden. Zo is vestiging alleen mogelijk voor een bedrijf dat in Nunspeet is gevestigd, of lokaal is gebonden aan Nunspeet. De milieucategorie mag niet hoger dan 3 zijn. Voor kleinere bedrijven of starters is vestiging in een bedrijfsverzamelgebouw mogelijk. Verder moet het bedrijf voldoen aan duurzaamheidscriteria.

Indien zich meerdere bedrijven inschrijven voor een kavel, zal er een toetsing plaatsvinden. Aan de hand van verschillende toetsingscriteria worden er punten aan het bedrijf toegekend. De hoeveelheid punten bepalen de volgorde voor toewijzing van een kavel.

Nadere informatie over de uitgiftevoorwaarden en de toetsingscriteria is vanaf woensdag 17 mei 2017 te raadplegen via de gemeentelijke website www.nunspeet.nl. Ook is het inschrijfformulier via deze site te downloaden. Inschrijven voor een kavel is mogelijk van 17 mei t/m 9 juni 2017.

INFORMATIEAVOND Voor belangstellenden organiseert de gemeente een inloopavond op dinsdag 23 mei 2017. Tussen 19.00 uur en 21.30 uur kan men het gemeentehuis binnenlopen en zich nader laten informeren over de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging.

Diegenen die al eerder interesse hebben getoond voor bedrijfsvestiging op De Kolk zijn per brief geïnformeerd.